Boreniukselle ulkoistettu HR- ja palkkahallintokokonaisuus

Ongelma

Toimialalla on pitkään ollut käytäntönä hoitaa sisäiset palvelutoiminnot itse. Borenius on päättänyt ulkoistaa omasta toiminnastaan niitä osa-alueita, jotka eivät ole eivät suoraan tue asiakasprosessien hoitamista. 

Ratkaisu

HR-järjestelmät ja palkkahallinto muodostavat kokonaisuuden, jonka Borenius totesi hoituvan paremmin ulkopuolisten asiantuntijoiden pyörittämänä. 

– Henkilöstö on meille erityisen tärkeä ja olemme hyvä työnantaja. Kun valitsimme kumppania hoitamaan henkilöstölle merkityksellistä asiaa, oli kumppanivalinta tehtävä huolellisesti. Tahtotila oli, että kumppaniksi löytyi taho, joka hoitaa asian vähintään yhtä hyvin kuin me itse. Viime kädessä mietimme arvojamme – halusimme löytää kumppanin, jonka kanssa me voimme toteuttaa arvojamme yhdessä, kertoo Boreniuksen talousjohtaja Anne-Mari Patteri.

– Integrata tekee työtä ammattiylpeydellä ja hyvässä yhteishengessä. Mielessämme on pitkän aikavälin kumppanuus. Ainakin alku on ollut lupaava, sillä palkkahallinnon ulkoistusprojekti sujui jämäkästi ja nopeasti.