NMC Cellfoamille tukea HR-toimintoihin ja ulkoistettu palkkahallinto

Ongelma

NMC Cellfoam halusi ulkoistaa palkkahallintonsa. Samaan aikaan henkilöstöhallinnon käytäntöjä ja arkea haluttiin kehittää ja sujuvoittaa.

Ratkaisu

Integrata otti haltuunsa NMC Cellfoamin palkanlaskennan ja tarjosi arjen henkilöstöhallinnon pyörittämiseen käytännön avun. Esimiehiä henkilöstöhallinnon arjen pyörittämisessä auttamassa on nyt yhden työpäivän viikossa Integratan palveluasiantuntija, joka toimii myös palkkayhteyshenkilönä.
Näitä käytäntöjä tukemaan otettiin samaan aikaan käyttöön MECPO HRM -järjestelmä sekä sen selainkäyttöliittymä.