Teleperformance Finlandille tehokas palkkapalvelu ja M2

Ongelma

Teleperformance Finland etsi palkkapalvelukumppania osana isoa palkkaprosesseihin liittyvää uudistusta. Aiemminkin palkkapalveluita käyttänyt Teleperformance etsi monipuolista yhteistyökumppania, joka tarjoaisi asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua sekä nykyaikaiset työkalut. Teleperformance halusi tehostaa ja nykyaikaistaa palkkaprosesseja, huomioiden laadun merkityksen osana henkilöstötyytyväisyyttä.

Ratkaisu

Palkanlaskentaa ei vain siirretty Integratalle, vaan kaikki siihen liittyvät prosessit ja toimintatavat käytiin yhdessä läpi ja nykyaikaistettiin. Uudet käytännöt ovat tehostaneet palkkaprosesseja ja nykyisin palkkahallintoon kuluukin Teleperformancella aiempaa vähemmän aikaa. Osana palkkaprosessien uudistamista, Teleperformance otti käyttöön M2-matkalaskujärjestelmän Integratan toimittamana

Integrata pystyi tarjoamaan Teleperformancelle ammattitaitoisen, alan tuntevan ja tarkan palkkapalvelun. Palkkapalvelun mukana Integrata tarjosi Teleperformancelle palkka-asiantuntijan, joka vastaa kuukausittain henkilökohtaisesti sekä esimiesten että yksittäisten työntekijöidenkin palkkoihin liittyviin kysymyksiin paikan päällä. Samalla hän auttaa mahdollisten epäselvyyksien selvittämisessä. Palkka-asiantuntija tekee myös Teleperformancen puolesta muun muassa sairauslomatodistuksien läpikäynnit ja tarkistukset, työterveyteen tehtävät tiedonsiirrot, kokemusvuosilaskennat ja aineistojen haut sekä hyväksyntöjen tarkistukset työajanhallintajärjestelmä Quinyxissä. Lisäetuna Integrata pystyi tarjoamaan vielä asiantuntemuksensa Teleperformancen Quinyx-työajanhallintajärjestelmän käyttöön ja liittymiin.