Ennen kaikkea Tiimi

Hyvän tyyppiyden perusteissa naulaamme vaatimukset meille hakevien ja tiimiimme kuuluvien hahmojen osalta. Perusteissa avaamme tiimityö näin: "Meille tiimityö ei tarkoita vain työskentelyä samassa organisaatiossa tai satunnaisia tiimiipalavereita. Hyvä tyyppi uskoo, että olemme tiiminä vahvempi kuin meistä kukaan yksilönä. Yhdessä voimme tuottaa asiakkaillemme parempaa palvelua. Tiimi jakaa työt, tiimi tekee työt, tiimi kehittää tekemistä."

Meillä on ollut taas kunnia keskustella yhteisestä tulevaisuudesta ison ja mainion hakijajoukon kanssa rekrytointiemme yhteydessä. Näiden keskusteluiden jälkipohdinnassa tuli mieleen avata hieman tarkemmin tätä asiaa meidän näkökulmastamme.

Hyvä tiimi

Hyvä tiimityö koostuu monesta muustakin asiasta, mutta listasin mielestäni tärkeimmät:

  • Hyväkin tiimi koostuu yksilöistä, erilaisista sellaisista
  • Hyvällä tiimillä on aina yhteinen päämäärä eli suunta
  • Hyvä tiimi kehittää koko ajan toimintaansa ja yksilöitä, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa
  • Hyvässä tiimissä kaikki voivat luottaa toisiinsa
  • Hyvässä tiimissä ollaan asioista eri mieltä
  • Hyvällä tiimillä on taustatukea
  • Hyvä tiimi saavuttaa omat tavoitteensa ja tukee yksilöiden omien tavoitteiden saavuttamista

Erilaiset taustat ja tyypit ovat tärkeä hyvän tiimin rakennuspalikka. Jotta erilaiset tyypit ymmärtävät toisiaan, koitamme avata asiaa toisillemme säännöllisesti mm. kuukausipalavereissa DISC-profiilien kautta – meillä nyt vaan on erilaisia tyylejä toimia.

Hyvä tiimityöläinen ymmärtää nämä lähtökohdat ja muistaa ne käytännön arjessa useammin kuin unohtaa. Meillä varmaan kokonaisuutena edelleen eniten kehitettävää on noissa viestinnällisissä asioissa.

Tiimit tiimissä

Ennen kaikkea Integrata on tiimi. Työn organisoimiseksi olemme rakentaneet tiimiimme tiimejä ja rakennumme niistä. Tiimeillä ei ole tiimiesimiestä, tiiminvetäjää tai muutakaan yhtä kaikkitietävää pomoa. Tiimeillä on toisensa, aputiimi sekä yhdessä sovitut tavoitteet, joita kohti pyritään Integratan arvojen mukaisilla konsteilla.

Lopetimme itseohjautuvuudesta puhumisen, koska huomasimme sen olevan vain yhdyssana, joka ei kuvaa riittävissä määrin näkemystämme integratalaisesta organisaatiosta.

Integratan menestyminen on yksittäisen tiimin menestymistä tärkeämpää, mutta Integratan menestys syntyy tiimien ja yksilöiden menestymisestä. Siksi aputiimin tärkein tehtävä on mahdollistaa tiimien ja yksilöiden menestys. Siksi aputiimimme tärkein tavoite on: "Auta muita onnistumaan, poista onnistumisen esteitä. Tee niitä asioita, jotka vaikuttavat muihin ja auttavat muita eteenpäin töissään. Apua on tarjolla kaikkeen 24/7/365." Joskus aputiimikin onnistuu.

Aputiimille tärkeä kanava tarjota tätä tukea on Vincit LaaS -ratkaisu, jota kautta myös tiimit voivat tilata palveluita tuekseen.

Miksi uskomme tiimityöhön?

Joskus tiimi voi olla erimielinen asioista. Toisten mielestä pitäisi tehdä näin ja toisten noin. Hankala tilanne: ei voida lähteä oikomaan, mutta toisaalta ei voida ikuisuuksiin vatuloida yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi. Hyvä tyyppi ymmärtääkin, että joskus mennään kuten muut haluavat ja välillä saa oman näkemyksensä paremmin näkyviin lopputuloksessa.

Yhteisen näkemyksen syntymiseksi taidot kehittävään dialogiin ja kyky nähdä asiat eri näkökulmasta ovat kriittisiä tekijöitä. Tämä korostuu projektitiimien, joissa on asiakkaankin porukkaa mukana, toiminnassa.

Tiimityöllä ei ole mitään itseisarvoa, se on tapa organisoitua asioiden aikaansaamiseksi. Monet asiat tulisi itse tehtyä nopeammin, mutta niistä unohtuisi asioita ja organisaatiotason oppiminen kärsisi huomattavasti. Kasvavaa ja kehittyvää organisaatiota ei voi rakentaa yksilösuorittamisen varaan.

Tiimityö osana hyvien tyyppien löytämistä

Voin sanoa törmääväni rekrytointikeskusteluissa aivan liikaa kertomuksiin, joissa kehittämistapana on "joku kertoo, miten tehdään ja me tehdään sitten niin". Muutama vuosi tällaisessa ympäristössä ja ihmisten into työtään kohtaan on tapettu. Hyvässä tiimityössä ymmärretään miksi tehdään ja sitten yhdessä pohditaan miten homma saadaan aikaan.

Tietenkin piinaamme hakijoita aiheesta myös rekrytointikeskusteluissa. Yhtäältä on kohtuullista antaa hyvät tiedot hakijalle siitä, mitä me haluamme tiimityön olevan ja mitä se vaatii tekijältä (mm. avoimuutta, halua ymmärtää kokonaisuuksia oman työn ulkopuolelta, kykyä asettaa tiimin onnistuminen oman menestyksen edelle…). Toisaalta yritämme tehdä parhaan arviomme hakijan halusta ja kyvystä tehdä integratalaista tiimityötä.

Hakijat usein toivovat tiimityöltä toisten auttamista, hyvää yhteishenkeä ja onnistumisia. Nämä toiveet ovat tiimityön arjen perusta ja voimme allekirjoittaa niiden tärkeyden.

Toivon tämän kirjoituksen myötä rekrytointeihin vieläkin parempia keskusteluita tiimityöstä.

Hae mukaan tiimiin! Meillä on aina tarvetta mahtaville uusille tiimiläisille.

Rami Setälä
040 849 7947

Vinkkejä ja viisauksia HR:n hiekkalaatikolta: tilaa Integratan uutiskirje!