JOHTAMINEN PALVELUNA

Yksilöllistä johtamispalvelua jatkuvana vuoropuheluna

Johtaminen palveluna

 

Kumpi teillä määrää, koska ja miten tiimiläisiä johdetaan: ennalta päätetty HR-prosessi ja sen asettamat deadlinet, vai tiimiläisen aito tarve? Palveleva johtaminen (Leadership as a Service, LaaS) kääntää perinteisen johtamismallin päälaelleen. Tärkeintä on, että tiimiläinen saa tarvitsemaansa tukea työlleen juuri silloin, kun se on hänelle ajankohtaista. Näin sekä esimiehet, että HR voivat keskittyä tarjoamaan vain niitä johtamisen palveluita, joita henkilöstö tarvitsee tavoitteidensa saavuttamiseksi. Muu saa jäädä sikseen.

Kysymys on monelle johtajalle ja esimiehelle tuttu: miten mahdollistetaan, että työntekijät pystyvät saavuttamaan työnsä tavoitteet – ja sitä kautta yrityksen tavoitteet? Samalla saatetaan pohtia ankarasti, miten itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden kulttuuria kasvatetaan.

Ratkaisu on palveleva johtaminen. Malli, jonka avulla kaikki voivat keskittyä oleelliseen. Ytimessä on työntekijöiden tarpeiden kuunteleminen: millaista tukea hän tarvitsee juuri nyt voidakseen töissä hyvin? Myös johdon näkökulma on tärkeä: millaista sparrausta ja osaamisen kehittymistä meidän pitää tukea, että pääsemme tiiminä ja yrityksenä tavoitteisiimme? Palvelevaan johtamiseen siirtyminen lopettaa monelle yritykselle tutun arvailukulttuurin. Ennen kaikkea uudenlainen johtamisen tapa auttaa yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteet entistä tehokkaammin.

 

Kuinka palvelevan johtamisen kanssa pääsee alkuun?

Palvelevan johtamisen malli vaatii yritykseltä ajattelutavan muutosta: sen sijaan että noudatetaan HR:n vuosikellon mukaisia prosesseja, ollaan aktiivisia toimijoita vuoden ympäri. Tämä on palkitseva muutosmatka koko yritykselle!

Näin pääset alkuun palvelevan johtamisen kanssa:

 1. Tee päätös panostaa! Kyseessä on innostava kulttuurimuutos, jonka avulla sekä esimiesten, HR:n että tiimiläisten arki muuttuu paremmaksi.
 2. Hanki apua juuri yrityksellenne sopivan toimintamallin määrittelyyn. Johtamispalvelumuotoilulla kartoitetaan yrityksen johtamispalveluiden tarpeet. Palvelumuotoilu auttaa valitsemaan juuri ne palvelut, jotka tukevat sekä tiimiläisiä että esimiehiä. Palvelumuotoilun tuloksena saattaa syntyä uusia johtamispalveluita. Toisaalta, mistään vanhasta ei välttämättä tarvitse eikä pidä luopua!
 3. Ota teknologia apuun. Johtamispalveluiden työkalu Vincit LaaS on kuin verkkokauppa, josta yrityksen työntekijät voivat tilata tarvitsemiaan johtamispalveluja. Työkalu myös muistuttaa tiimiläisiä tavoitteiden asettamisessa ja tilaamaan tarvittavia palveluita.
 4. Kehitä. Johtamisen tulee muuttua jatkuvasti. Siksi tiimiläiset voivat antaa palautetta Vincit LaaS:n kautta tilaamistaan palveluista, jolloin kehnoja arvioita saaneita palveluja voidaan kehittää tai karsia.

 

Palveleva johtaminen toimii

Palvelevan johtamisen mallia toteuttavat yritykset ovat todistetusti menestyviä. LaaS:ia hyödynnetään mm. Vincitillä, joka on lukuisaan kertaan palkittu Suomen ja Euroopan parhaana työpaikkana. Itsekin olemme elävä esimerkki siitä, että palvelevan johtamisen malli toimii: meidät valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi GPTW-tutkimuksessa helmikuussa 2018 ja liiketoimintamme kasvaa 40 % vuosivauhtia.

 

Haluatko kuulla lisää?

Mietitkö, sopiiko palveleva johtaminen teillekin? Ota rohkeasti yhteyttä, niin sparrataan askelmerkkejä yhdessä. Sinua auttavat mielellään eteenpäin:

 • Riku Heinonen, Integratan toimitusjohtaja: 040 593 0609
 • Tiina Raittinen, johtamispalvelumuotoilija: 050 339 0354
 • Irene Lamberg, johtamispalvelumuotoilija: 044 314 7278

Palveleva johtaminen sopii yrityksellenne, mikäli:

 • Haluatte uudistaa johtamistapojanne, jotta pääsette toteuttamaan strategiaanne vahvemmin
 • Koette, että johtaminen kuuluu kaikille
 • Haluatte tietää reaaliaikaisesti, mikä auttaa kulloinkin työntekijää menestymään tehtävissään
 • Ymmärrätte, että jokaisella tiimiläisellä on yksilölliset tarpeet, jotka vaihtelevat aikakausittain
 • Haluatte ymmärtää tiimiläisiänne paremmin yksilöinä