Huoleton uuden ajan palkkahallinto

Ulkoistettu palkanlaskenta ja nykyaikaiset tietojärjestelmät

Palkkahallinto

 

Huoletonta palkkahallintopalvelua

Yrityksen on tärkeää hoitaa palkanmaksu henkilöstölleen oikein, luotettavasti ja ajallaan. Integrata tarjoaa kaiken kokoisille yrityksille mahdollisuuden ulkoistaa palkkahallintonsa nykyaikaisesti ja tehokkaasti. Vaihtoehtoisesti voit hankkia meiltä pelkän palkkahallintojärjestelmän halutessasi tuottaa palkkapalvelun itse.
 

Ulkoistuksella uuden ajan palkkahallinto

Monissa yrityksissä palkkahallintoon ja työsuhteisiin liittyvät rutiinit hoidetaan edelleen itse. Tehokkaassa toiminnassa on kuitenkin kyse erikoistumisesta – yrityksen koosta riippumatta. Myös pieni yritys voi saavuttaa merkittäviä säästöjä ja tehostaa mm. riskienhallintaa ulkoistamalla palkanmaksunsa.

Nykyään palkanmaksuprosessi on luonnollista antaa palkkahallintoon erikoistuneen yrityksen tehtäväksi. Automaatio on muuttanut myös palkanlaskijan työnkuvaa. Modernit tietojärjestelmät mahdollistavat monien palkkaprosessin osien automatisoinnin ja kustannustehokkuuden. Tiedätkö, toimiiko palkanlaskentasi oikeasti nykyaikaisesti? Reagoivatko palkanlaskijasi vain virheisiin vai ennakoivatko he mutkatta tulevia muutoksia? Entä sisältääkö työ vielä paljon käsin tehtäviä rutiineja, joista maksat joka palkkapussissa?
 
Integratan tarjoaman ulkoistetun palkkahallintopalvelun kulmakivenä on tyytyväinen asiakas. Palkanlaskijamme ovat tämän ajan palkkapalvelualan asiantuntijoita. Kanssamme ei tarvitse jännittää, saavatko työntekijät kinkkurahansa tai maksetaanko palkat oikein. Palkkahallintoasiakkaanamme et käytännön tasolla edes huomaa, että yrityksesi palkanmaksu on ulkoistettu – näet sen sijaan muutoksen konkreettisesti lukuina viivan alla.

 

Nykyaikainen palkanlaskentajärjestelmä

Tarjoamme palkkahallinnon ratkaisuiksi myös tämän päivän tekniikoilla toteutetun palkanlaskentajärjestelmän. Integrata on Mepco HRM -palkanlaskentajärjestelmän asiantuntija. Alati kehittyvä järjestelmä tarjoaa työajan säästöön tähtäävät tehokkaat ja joustavat käyttömahdollisuudet. Avullamme järjestelmä on helppo ja nopea käyttöönottaa sekä omaksua.
 
Mepco HRM vastaa kaiken kokoisten yritysten mittaviinkin tarpeisiin, ja se asennetaan toimintaan joko asiakkaan omille palvelimille tai asiakkaan hosting-kumppanin konesaliin.
 
Tunnemme toimittamamme palkanlaskentajärjestelmät ja tämän päivän tehokkaat prosessit niiden ympärillä. Oikein toteutettuna palkanlaskentajärjestelmät mahdollistavat paitsi huolettomuuden, myös käytettävyyden ajasta ja paikasta riippumatta. Ominaisuuksiltaan järjestelmät minimoivat myös manuaalisen työn määrää virtaviivaistamalla palkanlaskennan perusrutiineja, kuten esim. henkilötietojen, poissaolojen ja vuosilomien hallintaa.
 
Järjestelmistä löytyy myös liittymärajapintoja sekä integraatioita muihin järjestelmiin.
 

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää, mitä etuja ammattimainen palkkahallinto ja nykyaikainen palkanlaskentajärjestelmä tuottavat yrityksellesi!

 

Mepco HRM

  • Asennetaan omille palvelimille
  • Palkanlaskenta
  • Rekrytointi
  • Työsuhteen elinkaaren hallinta
  • Osaamisen johtaminen
  • Esimiestyön välineet
  • Suorituksen johtaminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Raportointi
  • Liittymät