Käyttötapausvideot

Integratalainen asiantuntija on käynyt demojärjestelmän avulla läpi käyttötapaukset ja nauhoittanut ne videolle. Jokaisesta käyttötapauksesta on tehty oma video.

Käyttötapaus 1

Uuden henkilön lisääminen ja palvelussuhteen perustaminen sekä työsopimuksen tulostaminen.

Käyttötapaus 2

Vuosiloman anominen mobiilikäyttöliittymässä.

Käyttötapaus 3

Loma-anomuksen hyväksyminen.

Käyttötapaus 4

Kehityskeskusteluun valmistautuminen/tallentaminen.

Käyttötapaus 5

Palvelussuhdemuutoksen tekeminen.

Käyttötapaus 6

Sijaisuussuhteen perustaminen (päällekkäinen palvelussuhde).

Käyttötapaus 7 a

Hakutoiminto.

Käyttötapaus 7 b

Hakutoiminto.

Käyttötapaus 8

Raportin laatiminen.