Vastuullisuus

Tiedämme hiilijalanjälkemme. Olemme hiilineutraali vuoden 2024 loppuun mennessä. Integrata on sitoutunut edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita.

Integrata – Vastuullisuus

Toimimme ympäristökestävästi ja resurssiviisaasti. Vaalimme monimuotoista ja inklusiivista Integrataa. Tutustu tapaamme tehdä tulevaisuuteen tähtääviä tekoja jo tänään.

Integrata – Monimuotoisuus, palkka-avoimuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Ympäristövastuu

Integrata on hiilineutraali vuoden 2024 loppuun mennessä.Integratan hiilijalanjälkilaskenta on tehty vuosittain vuodesta 2021 alkaen. Laskenta tehdään kaikkien viiden toimipaikkamme osalta.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastuullisemmaksi mahdollisimman resurssiviisaasti. Tavoitetta varten on laadittu päästövähennyspolku. Kun Integratan toiminta on hiilineutraalia, tuotamme myös asiakkaillemme älykästä ympäristökestävää henkilöstö- ja palkkahallintopalvelua.

Integratan hiilijalanjälki vuonna 2023 oli 87,4 hiilidioksidiekvivalentti­tonnia (TCO₂ ekv).

Integrata on vuodesta 2021 asti ollut ilmastokumppani sekä The Planet Company -influensseri.

Integratan hiilijalanjälki vuonna 2023 oli 87,4 hiilidioksidiekvivalentti­tonnia (kg CO₂ ekv).

Integratan päästö­vähennys­polku

01

Yrityskulttuuri ja johtaminen

Tavoitteena vastuullisuus strategisena osana yrityskulttuuria.

02

Energia

Tavoitteena energian säästäminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen.

03

Hankinnat

Tavoitteena hankintojen resurssiviisaus ja kiertotalousajattelun vahvistaminen.

04

Jäte

Tavoitteena pieni jätemäärä ja suuri kierrätysprosentti.

05

Matkustus

Tavoitteena ylläpitää nykyistä vastuullista matkustusta sekä saavutettavia toimistosijainteja.

Integrata – ESG ja HR- ja palkkajärjestelmät

Sosiaalinen vastuullisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan Integrata on sitoutunut rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja mahdollisuuksien luomisessa, työn ja perhe-elämän yhdistämisessä, häirinnän estämisessä sekä palkkauksen ja työehtojen osalta edistämään yhdenvertaisuutta entisestään.

Vuonna 2022 otimme käyttöön integratalaiset turvallisemman tilan periaatteet. Jokainen on tervetullut toimipisteisiimme omana itsenään.

Jo vuodesta 2021 työpaikkailmoituksissamme on ollut palkkahaitari sekä Duunitorin monimuotoisuuslupaus. Kannustamme ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimiin työtehtäviimme.

Integratalaista inklusiivisuutta arjessa tukee myös tilojen yhdenvertaisuus.

”Kaikissa toimipaikoissamme inklusiivisesta arjesta muistuttavat turvallisemman tilan periaatteiden mukaiset tarrat.”

Heli Rautjärvi

henkilöstöjohtaja, Integrata

Digitaalinen vastuullisuus

Humaani HR-teknologia on vastuullisesti viisasta. Integratan HumHum HR -sovellus on suunniteltu älykkäästi aivoterveelliseksi ja vastuulliseksi jo vuonna 2020. Työskentely tummalla teemalla säästää silmiä ja kuluttaa vähemmän energiaa.

Integratan sovellus mahdollistaa myös lakisääteisen ESG-raportoinnin oman henkilöstön osalta.

Huhtikuusta 2022 alkaen olemme suosittaneet sukupuolineutraalien nimien lisäämistä Integratan sovelluksiin ja järjestelmädemoihin osana yhteistä digitaalista yhdenvertaisuuden edistämistä. Viestinnässä ja markkinoinnissa käytämme sukupuolineutraaleja emojeita 💁🏻

Turvaamme myös asiakkaitamme. Integratalla on ollut ISO27001-tietoturvasertifikaatti vuodesta 2021 lähtien. Integratan sovelluksella palkanmaksatus ja HR-viestintä tapahtuu tietoturvallisesti.

Integrata – Sympa

Taloudellinen kestävyys

Integrata on sitoutunyt toimimaan eettisesti ja kestävästi myös taloudellisesti. Tämä tarkoittaa pyrkimystä ottaa huomioon taloudelliset vaikutukset paitsi oman organisaatiomme, myös yhteiskunnan kannalta. Toteutamme yhteiskuntavastuuta muun muassa kouluttamalla palkkahallinnon osaajia ajalle.

Edistämme vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja olemme läpinäkyviä luvuissa, eli talousraportoinnissa.

Vuodesta 2008 lähtien, eli koko olemassaolonsa ajan Integrata on panostanut hartaasti hyväntekeväisyyteen. Teemme säännöllisesti lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille sekä yhteiskunnallisiin hankkeisiin.

Integratan henkilöstö- ja asiakaslahjat ovat kaikki joko aineettomia tai vastuullisia.

Integratalaiset kestävän kehityksen periaatteet

01

Ilmastotekoja

Integrata on hiilineutraali vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuotamme asiakkaillemme 100 % hiilineutraalia palvelua.

02

Tasa-arvo

Integrata on sitoutunut edistämään entisestään palkka-avoimuutta sekä tasa-arvoista palkkausta.​ Vaalimme myös monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

04

Eriarvoisuuden vähentäminen

Teemme töitä diversiteetin lisäämisen ja tiedostamattomien ennakkoluulojen vähentämisen eteen.

05

Työtä ja talouskasvua

Otamme ympäristön, ihmisen ja talouden tunneälykkäästi ja tasavertaisesti huomioon. Tähtäämme talouskasvun tukemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta erityisesti neljä tavoitetta on liitetty osaksi Integratan vastuullisuusstrategiaa.”

Laura Huhtiniemi

Integrata

Kysy komitealta! Integratan vastuullisuudesta vastaavat