DEI: Meillä jokainen voi olla oma itsensä

Työpaikkojen monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden (DEI) merkitys on kasvanut kohinalla viime vuosina. Yhä useammat organisaatiot ymmärtävät, että DEI ei ole vain poliittisesti korrekti trendi, vaan välttämätön tie kestävään työyhteisöön. Pikavoittoa ei ole, vaan vasta moninaisuuden vahvistaminen 365 päivää vuodessa viitoittaa väylää aarteelle sateenkaaren päässä

Spoilaan samantien, että kirjoituksessa nostetaan kissa pöydälle ja tullaan päätymään elefanttiin huoneessa. Mutta aloitetaan ajatuksesta, josta päätyöni puolesta pidän erityisesti:

Monimuotoisuus työyhteisössä rikastuttaa ajattelua ja edistää luovuutta. Luovan alan ammattilaisena olen tottunut siihen, että kun työpaikalla on erilaisia taustoja, kokemuksia ja näkökulmia, syntyy hedelmällinen maaperä uusille ideoille ja innovaatioille. Ihmiset, joilla on erilaiset taustat ja elämänkokemukset, tuovat mukanaan erilaisia taitoja ja näkemyksiä, mikä siis auttaa ratkomaan myös asiakkaidemme haasteita monipuolisemmin.

”Ihmiset, joilla on erilaiset taustat ja elämänkokemukset, tuovat mukanaan erilaisia taitoja ja näkemyksiä, mikä auttaa ratkomaan myös asiakkaidemme haasteita monipuolisemmin.”

Monimuotoisuus rikastuttaa ajattelua ja edistää luovuutta.

Tapani mukaan tykkään myös yltiörehellisyydestä: Luovuuden lisäksi monimuotoinen työyhteisö parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Tutkimukset (esim. McKinsey & Companyn Why diversity matters, 2015) ovat osoittaneet, että monimuotoisilla tiimeillä on taipumus suoriutua tehtävistä homogeenisiä tiimejä paremmin.

Tiedämme nyt, että monimuotoisuus edistää parempaa päätöksentekoa ja ruokkii luovempaa ongelmanratkaisua. Että erilaiset näkökulmat haastavat perinteisiä ajattelumalleja ja auttavat tiimiä tarkastelemaan asioita monesta eri näkökulmasta, mikä johtaa kuin luonnostaan parempiin päätöksiin ja tasapainoisempiin tuloksiin.

Työyhteisössä ja keskustelussa on hyvä huomata, että monimuotoisuutta on monenlaista eikä kaikki diversiteetti näy päälle päin. Tietoisuuden lisäämiseksi, integratalaisen inklusiivisuuden sekä kaikkia kunnioittavan keskustelemisen ja toiminnan tueksi teimme talven tunteina turvallisemman tilan periaatteet ja koulutimme kevään mittaan integratalaisia sosiaalisesta vastuusta.

Virisi virikkeistä keskustelua, integratalaista itsetutkiskelua ja tarratoimintaa.

Puhuttelevia puheenvuoroja ja turvallisempia tiloja

Syksyllä 2022 kuuntelin ihmisoikeusaktivisti ja viestintäalan asiantuntija Panu Mäenpään puheenvuoroa ja päähäni jäi pyörimään painokas nosto: ihmiseltä, joka joutuu työyhteisössä salaamaan oman identiteettinsä, menee 40 % energiasta esittämiseen. Pohditaanpa, mihin kaikkeen muuhun tämän energian voisi suunnata työpäivän aikana…

Jo lähes ikonisen Why diversity matters -tutkimuksen mukaan monimuotoisuus työyhteisössä luo osallisuutta ja samalla sitoututtaa ihmiset yhteisöönsä. Siispä myös meillä jokainen voi olla oma itsensä. Loimme ja otimme keväällä käyttöön turvallisemman tilan periaatteet kaikissa kohtaamisissa. Toukokuun lopussa toimme kesäkuun Pride-kuukauden korvalla 10 periaatteisiin perustuvaa tarraa kaikkiin toimipisteisiimme integratalaisten ja asiakkaidemme arkeen.

Kun ihminen voi olla työpaikalla aidosti oma itsensä, se yksinkertaisesti lisää sekä työtyytyväisyyttä että tehokkuutta

Tietenkin monimuotoisuus edistää myös oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa työyhteisössä. Kun organisaatio sitoutuu edistämään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta, se lähettää selkeän viestin siitä, että se arvostaa kaikkia työntekijöitään riippumatta heidän taustastaan tai ominaisuuksistaan.

Toisin sanoen, yhdenvertainen työyhteisö edistää oikeudenmukaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea sinun urakehityksessäsi ja etenemisessäsi ⭐️

Kun työyhteisössä on tasapuoliset mahdollisuudet kaikille, se houkuttelee lahjakkaita ja motivoituneita ✨hyviä tyyppejä✨ eri taustoista (tervetuloa, meillä on monimuotoisuuslupaus ja avoimia paikkoja)!

”Yhdenvertainen työyhteisö edistää oikeudenmukaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea sinun urakehityksessäsi ja etenemisessäsi.”

Tervetuloa – paikkoja avoinna!

Ennakkoluuloja, etuoikeuksia ja elefantti

Puhutaanpa vielä vähän sinusta, minusta ja elefantista

Integratalaisten kevään kick-offissa monimuotoisuusasiantuntija ja ihmisoikeusaktivisti Dakota Robin innosti kaikkia lähes 200:aa integratalaista inklusiivisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja omien etuoikeuksien tunnistamisesta. Keräsimme integratalaisilta palautetta ennen ja jälkeen monimuotoisuuskoulutuksen.

Palautteista paljastui lähes viiden tähden suoritus! Ennakkoluuloja eittämättä oli, mutta kotiin lähdettiin viisaampina mm. omista etuoikeuksista. Myös ajatus siitä, että meillä saa mokata, vahvistui.

Kesäkuussa lähi-ihmisemme, johto ja rekrytointi saivat Dakota Robinin taas vieraaksi. Koin ylenpalttista ylpeyttä integratalaisuudesta saadessamme vuorostamme kouluttajalta palautetta:

”Teillä on kyllä jotenkin tosi vastaanottavainen ja positiivinen energia aina, mikä tekee yhteistyöstä helppoa ja mielekästä.”

”Teillä on kyllä jotenkin tosi vastaanottavainen ja positiivinen energia aina, mikä tekee yhteistyöstä helppoa ja mielekästä.”

Dakota Robin, LGBTQ+-kouluttaja ja ihmisoikeusaktivisti.

Tässä kohtaa kerrottakoon, että Dakotan astellessa huoneeseen nauroimme kaikki 30 ihmistä vatsat vääränä viikon vanhaa vitsiä. Remakalla saattoi olla vaikutusta kouluttajan kokemukseen (vitsihuumoria ).

Vaikka aihe otettiinkin tosissaan sekä vakavissaan, on kevään koulutusten jälkeenkin yhä todettava, että maailmaa ei ole vieläkään saatu valmiiksi. Työtä tulee jatkaa.

”Maailmaa ei vieläkään ole saatu valmiiksi. Työtä tulee jatkaa.”

DEI on jatkuvaa parantamista.

Sanovat nimittäin, että tieto lisää tuskaa. Niinpä tietoisuuden lisääminen organisaatiossa tuo aina vain uusia ajatuksia, miten monimuotoisuutta, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta tulisi parantaa ja toteuttaa tulevaisuudessa – integratalaisten sekä Integratan eteen.

Ja kyllä, kirjoittajan huoneessa on elefantti: On totta, että monimuotoisuus ja inkluusio edistävät myös organisaation mainetta ja brändiä. Tätä kirjoitusta en kuitenkaan tee mainemielessä, vaan yhtenä vastuullisuuskomiteamme vannoutuneena edustajana ja sosiaalisen vastuullisuuden sanansaattajana.

Itseni lailla ja iloksi, nykypäivän tietoiset työntekijät ja sidosryhmät kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten sosiaaliseen vastuuseen ja arvoihin. Läpinäkyvällä asenteella – ja tarroilla – aion alleviivata, että arvot ovat arjessa todellisia, eivät markkinointihuumassa tehtyjä mainoslauseita.

”Monimuotoisuus on välttämätön tekijä menestyksekkäässä ja kestävässä organisaatiossa.”

Monimuotoisuus on vahvuus.

Jos vielä lopuksi nostetaan kissakin pöydälle ja klousataan, niin monimuotoisuus on välttämätön tekijä menestyksekkäässä ja kestävässä organisaatiossa. Se edistää luovuutta, tehokkuutta ja osallisuutta, samalla kun se vie eteenpäin oikeudenmukaisuutta ja luo kilpailuetua. Integrata tekee tieten ympäristöä, jossa sinä sekä jokainen työntekijä tuntee olonsa arvostetuksi ja kuulluksi, ja jossa erilaisuudet nähdään vahvuutena.

Olen itsekin erilainen. Et vain näe päältä, miten.

”Integrata tekee tieten ympäristöä, jossa sinä sekä jokainen työntekijä tuntee olonsa arvostetuksi ja kuulluksi, ja jossa erilaisuudet nähdään vahvuutena.”

Monimuotoisuuden lisääminen on Integratan strategiassa.