Hiilijalanjälki laskettu

Integratan vuoden 2023 hiilijalanjälki on jälleen laskettu, nyt jo kolmannen kerran. Tavoite hiilineutraaliudesta konkretisoituu koko ajan nykyisen strategiakauden lähestyessä loppuaan ja edelleen tavoitteena on, että tuotamme asiakkaillemme hiilineutraaleja HR- ja palkkapalveluja vuoden 2024 loputtua.

Vuonna 2023 Integratan hiilijalanjälki oli 87,4 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (TCO₂ ekv).

Laskua oli jälleen jonkin verran edellisvuoteen verrattuna, joten hyvässä kokonaisvauhdissa ollaan. Energia säilytti paikkansa isoimpana yksittäisenä päästöluokkana vaikkakin energian osuus kokonaishiilijalanjäljestä laski selvästi edellisvuoteen. Vuoden ehkä isoin onnistuminen ilmastotyössä liittyi myös energiaan:

Kirjasimme alun perin päästövähennyspolkuun yhdeksi tavoitteeksi hiilineutraalien toimistotilojen suosimisen jatkossa. Päästövähennyspolun viitoittamana viime vuonna Porin toimistomme muutti hiilineutraaliin Puuvillan kauppakeskukseen ja Oulun Technopolis, jossa pohjoisin Integratan toimisto sijaitsee, saavutti myös hiilineutraaliuden.

Jätteen ja hankintojen osalta ei tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna edellisvuoteen.

Vuonna 2023 Integratan hiilijalanjälki oli 87,4 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (TCO₂ ekv).

Integratalainen hiilijalanjälki laskettiin jo kolmannen kerran.

Tapahtumia ja takapakkeja

Vuoteen mahtui päästölaskennan osalta myös takapakkeja. Matkustuksen päästöt nousivat edellisvuodesta selvästi. Matkustuksen osalta erityisesti lentomatkustus ja autoillen tehdyt työmatkat lisääntyivät. Kiskoilla kuljetaan silti edelleen Integratalla selvästi kaikista matkustusmuodoista eniten.

Suurin takapakki itse laskennassa liittyi epäsuorien päästöjen laskentaan. Vuoden 2023 yhtenä isona tavoitteena oli tarkentaa entisestään hiilijalanjälkilaskentaa ja huomioida laskennassa nykyistä kattavammin myös Integratan arvoketjun epäsuorien, eli scope 3:n päästöjen osuus.

Laskennan ensi metreistä asti on tiedostettu, että osa päästöistä jää edelleen laskennassa piiloon ja ne pitäisi saada nostettua selkeämmin mukaan laskentaan. Tämä kehitystavoite jäi kuitenkin vuoden 2023 osalta toteutumatta. Tähän liittyen tunnistimme kuitenkin sen tosiasian, että laskennan tulee olla nykyistä automaattisempaa tulevaisuudessa, jotta siitä saadaan huomattavasti tarkempaa ja läpinäkyvämpää.

Myös koko ajan kehittyvä ja tiukentuva vastuullisuusraportointi ohjaa laskentaa tulevaisuudessa tähän suuntaan. Hyvä uutinen on, että alustavat suunnitelmat olemme tähän liittyen jo saaneet tehtyä ja niistä lisää myöhemmin.

Tapahtumien osalta otimme kuitenkin pienen edistysaskeleen alkaessamme jo viime vuonna kompensoimaan isoimpien tapahtumiemme hiilijalanjälkeä.

Osallistu ESG-webinaariimme

Laskentaa tehdessä oli jälleen hyvä hetki pysähtyä miettimään, miten hurjalla vauhdilla vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat kehittyneet lyhyessä ajassa.

Vastuullisuusraportointi ja siihen liittyvät vaatimukset tiukentuvat jälleen ensi vuonna entisestään, hiilijalanjäljenlaskenta mukaan luettuna. Vaatimusten tiukentuessa koko ajan isommassa roolissa on vastuullisuuden kiinnittäminen tiukemmin arkeen ja yrityskulttuuriin.

Järjestimme 7.3. webinaarin ESG-raportoinnista henkilöstöhallinnon ammattilaisille:

Mitä ESG-raportointi tarkoittaa ja mitä se edellyttää HR:ltä? Miten tietojärjestelmät muuttavat HR:n ESG-datan tiedoksi, joka tuottaa arvoa ja auttaa päätöksenteossa?

EU:n kestävyysraportointidirektiivin myötä vastuullisuus on jatkossa myös HR:n työpöydällä. Katso tallenne webinaaristamme ESG-raportointi HR:n näkökulmasta. Saat vinkkejä, miten HR pääsee alkuun ESG-datan kehittämisessä sekä millaiset järjestelmät ja osaamiset tukevat raportointia. Pääset myös näkemään, miten Integrata on toteuttanut kestävyysraportointia asiakkaillemme Analytiikka-työkalussamme sekä Mepco-raportointipakettien avulla.