Turvallisemman tilan periaatteet

Tutustu Integratan turvallisemman tilan periaatteisiin sekä ajatuksiimme tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, monimuotoisuudesta ja saavutettavuudesta.

Integrata – Turvallisemman tilan periaatteet

Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi työpaikalla ja Integratan tiloissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta. Mikäli kohtaat tai todistat itse edellä mainittuja asioita työyhteisössämme tai kanssamme toimiessasi, olethan välittömästi yhteydessä ilmiantokanavamme kautta.

”Integrata on sitoutunut edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Jokainen on tervetullut toimipisteisiimme omana itsenään.”

Riku Heinonen

toimitusjohtaja, Integrata

Integrata Manifesti – Me ennen minua

Integrata Manifesti

Integratalaista toimintaa ohjaa Integrata Manifesti.

Integratan urvallisemman tilan periaatteet on tehty tueksi toiminnallemme sekä tiedoksi kanssamme vuorovaikuttaville.

Emme ole keksineet periaatteita itse, vaan mukailleet jo vakiintuneita periaatteita integratalaisiin arvoasetelmiin ja tapaan toimia sopiviksi.

Viralliset arvoasetelmamme löydät Manifestista.

Integratalaiset turvallisemman tilan periaatteet

01

Olemme kaikki samanarvoisia

Riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta ihmiseen liittyvästä.

02

Emme tee toisistamme oletuksia

Emme tee oletuksia ihmisten identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, perhesuhteista, elämäntilanteesta…

03

Kuuntelemme ja opimme

Otamme vastaan uudet ihmiset, näkökulmat ja aiheet ennakkoluulottomasti. Annamme toisille tilaa. Ja puheenvuoron.

04

Pidämme puheen posina

Pidättäydymme ylläpitämästä stereotypioita. Myös arvostelu ja juoruilu on rumaa. Emme esitä loukkaavia tai häiritseviä vertauksia ihmisistä tai ihmisryhmistä, emmekä käytä heistä halventavia termejä.

05

Kunnioitamme rajoja

Kunnioitamme toisten yksityisyyttä ja rajoja (myös fyysisiä sellaisia). Emme utele. Arkoja aiheita käsittelemme kunnioittavasti.

06

Tallennamme turvallisesti

Kunnioitamme jokaisen toivetta olla tulematta kuvatuksi. Ilmoitamme ennalta, jos tilaisuudessamme kuvataan tai jos online-tapaaminen talletetaan.

”Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, rasismia, kiusaamista tai häirintää.”

Laura Huhtiniemi

Kehitys, Ihmiset, Integrata

07

”Meillä saa mokata”

Olemme ymmärtäväisiä ja sallivia muita kohtaan. Teemme kaikki virheitä. Tärkeintä on ottaa omista teoista vastuu ja pyytää pikimmiten anteeksi – sekä pyrkiä toimimaan jatkossa paremmin.

08

Emme pahoita mieltä muiden puolesta

Vältämme omien kokemustemme yleistämistä muita koskeviksi tai mielensäpahoittamista muiden puolesta: jokaisella on oikeus sanoittaa omat kokemuksensa.

09

Pidämme huolta osallisuudesta

Huolehdimme, että jokainen tulee kuulluksi ja pääsee osalliseksi integratalaisesta kulttuurista ja toiminnasta.

10

Emme syrji sukupuoleen perustuen

Emme esimerkiksi oleta tietyn sukupuolen hoitavan tiettyjä käytännön asioita työarjessa. Yhteiset asiat kuten muistiinpanot ja palaveripullat ovat kaikkien yhteisiä asioita.

11

Opimme jatkuvasti

Koulutamme itseämme ja päivitämme näitä integratalaisia turvallisemman tilan periaatteita.

12

Puhallamme pelin poikki!

Puutumme, mikäli havaitsemme häiritsevää käytöstä.

Integrata Turvallisemmat tilat

Tilojen yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelmassaan Integrata on sitoutunut rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja mahdollisuuksien luomisessa, työn ja perhe-elämän yhdistämisessä, häirinnän estämisessä sekä palkkauksen ja työehtojen osalta edistämään yhdenvertaisuutta entisestään.

Jokaisessa toimipisteessämme työskentely- ja pukuhuonetilat pyritään järjestämään moninaisuus mielessä. Huomioimme myös neurodiversiteetin.

Osana integratalaista inklusiivisuutta arjessa, toimipisteissämme on yhdenvertaiset saniteetti- ja pukeutumistilat, jotta tilaan voi turvallisesti mennä joutumatta aktiivisesti ajattelemaan tai argumentoimaan omaa sukupuoli-identiteettiään. Kaikissa toimipaikoissamme inklusiivisesta arjesta myös muistuttavat turvallisemman tilan periaatteiden mukaiset tarrat.

”Kaikissa toimipaikoissamme inklusiivisesta arjesta muistuttavat turvallisemman tilan periaatteiden mukaiset tarrat.”

Heli Rautjärvi

henkilöstöjohtaja, Integrata

Integrata Turvallisemmat tilat

Tilojen saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuutta on ennen kaikkea moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja asenteet. Pidämme tärkeänä myös tilojemme fyysistä saavutettavuutta ja kehitämme esteettömyyttä. Toimipisteemme sijaitsevat saavutettavasti kaupunkikeskustoissa. Kaikkien toimipaikkojemme toimistoihin on esteetön kulkumahdollisuus. Toimipisteissämme on esteetön WC-tila. Tapahtumiin turvataan esteetön kulkumahdollisuus. Tiedotamme mahdollisista esteettömyyden puutteista ennakkoon.

Eläimille allergiset tai eläimiä jännittävät ihmiset huomioidaan toimipisteissämme. Eläinystävälliset työtilat on osoitettu erikseen joko merkitsemällä ne integratalaisin ”Lemmikit sallittu” -ikonein, tai paikkakuntakohtaisesti sopimalla asiasta yhteisesti omassa lähityöyhteisössä. Avustajakoirat on tiloista riippumatta sallittu.

Osan viiden toimipisteemme osalta esteettömässä kulussa on vielä kehitettävää. Kehitämme aktiivisesti toimistojemme fyysistä saavutettavuutta ja tiedotamme tilaisuuden tai tapahtumapaikan esteettömyyden mahdollisista puutteista ennakkoon. Tapahtumajärjestelyissä pyrimme valitsemaan vain tapahtumapaikkoja, joihin on esteetön kulku. Vieraillessasi Integratan toimipisteessä, saat tarkat tiedot toimipaikkakohtaisesta esteettömän kulun mahdollisuuksilta integratalaiselta yhteyshenkilöltäsi.

Jos olet tulossa työhaastatteluun, tutustu TikTokistamme, miten tulet tilaan ja mitä saapumisesi jälkeen tulee tapahtumaan.

Digitaalisia verkkoalustojamme sekä palveluitamme kehitetään koko ajan saavutettavimmiksi.


Turvallisemman tilan periaatteemme on luotu vuonna 2022. Periaatteet on päivitetty viimeksi 17.1.2024.

Käytämme vakiintuneen tavan mukaan sanavalintaa ’turvallisemman’ sanan ’turvallisen’ sijaan, sillä kaikille turvallista tilaa ei välttämättä voida täysin varmistaa, vaikka se onkin yhteisten periaatteiden tavoitteena.