ESG: Järkevät järjestelmät vastaavat vaateisiin

Autamme asiakkaitamme arjessa HR- ja palkkajärjestelmien parissa. Miten etenkin Mepco HRM, Mepco Pro, Sympa ja Integratan HR-raportointituote palvelevat myös ESG-raportointiin liittyvissä tarpeissa? Integrata Botti haastatteli asiantuntijoitamme aiheesta.

ESG-kriteereillä mitataan yrityksen ympäristö-, sosiaalista- ja hallinnollista vastuuta. Integrata Botti halusi selvittää, miten järjestelmät ovat avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä. Kirjoituksessa keskitytään erityisesti HR- ja palkkajärjestelmien keskeiseen rooliin sosiaalisen vastuun osalta, sillä näillä järjestelmillä on merkittävä rooli siinä, miten organisaatio voi integroida ESG-vaatimukset osaksi arkea ja päivittäistä toimintaa.

Kysymyksiin vastasivat integratalaiset järjestelmäasiantuntija Minttu McGaffney ja data-asiantuntija Susanna Kunttu sekä Integratan järjestelmäpalveluista ja vastuullisuudesta vastaava Laura Huhtiniemi.

Mitkä ovat ESG-raportoinnin vaikutukset asiakkaiden palkka-, HR- tai HR-raportointijärjestelmiin?

Mepco HRM -järjestelmään pystytään toteuttamaan asiakkaan tarpeen mukaan erilaisia raportteja. Osa raporteista kattaa jo nykyisellään ESG-raportoinnin vaatimat sosiaalisen vastuun raportit. Näitä ovat esimerkiksi työterveyttä ja turvallisuutta mittaavat raportit, tasa-arvoon ja ikäystävällisyyteen liittyvät raportit, kehityskeskustelut, henkilöstön koulutusta mittaavat raportit sekä henkilöstöön liittyvää taloudellista vastuuta mittaavat raportit.

– On myös mahdollista rakentaa ESG:n vaatimia raportteja monimuotoisuuspolitiikkaan liittyen, työvoiman rakenteeseen, työ- ja yksityiselämän tasapainoon sekä yrityksen työllisyysturvaan ja palkkaukseen liittyvistä aiheista, Minttu lisää.

Susanna muistuttaa myös ESG-tavoitteiden seurannasta ja sen tärkeydestä:

– Pelkkä toteava raportointi ei vielä kehitä yrityksen toimintaa kestävän kehityksen suuntaan. ESG-mittarit antavat hyvät lähtökohdat tunnistaa ja priorisoida kehityskohteita. Esimerkiksi, jos henkilöstön koulutustuntien määrä on alan muihin yrityksiin verrattuna kovin matala, on hyvä arvioida voisiko koulutuksen lisääminen olla väline henkilöstön sitouttamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

”Pelkkä toteava raportointi ei vielä kehitä yrityksen toimintaa kestävän kehityksen suuntaan. ESG-mittarit antavat hyvät lähtökohdat tunnistaa ja priorisoida kehityskohteita.”

Raportoinnista kohti analytiikkaa.

Laura Huhtiniemi, mitä lisäarvoa HR- ja palkkajärjestelmät luovat ESG-raportointiin?

– Organisaation on oltava mahdollisimman läpinäkyvä ja avoin ESG-tavoitteiden suhteen. Hyvä järjestelmä on avainasemassa mahdollistamassa kestävän kehityksen raportoinnin toteuttamista ja edistämistä.

”Organisaation on oltava mahdollisimman läpinäkyvä ja avoin ESG-tavoitteiden suhteen.”

Hyvä järjestelmä on avainasemassa avoimuudessa.

– HR- ja palkkajärjestelmiä voidaan käyttää työkaluina entistä paremmin niin, että ne kytkevät sosiaalisen vastuun kestävän kehityksen edistämisen päivittäiseen toimintaan. Tämä auttaa varmistamaan, että organisaation kestävyystavoitteet edistävät jatkuvasti organisaation strategiaa ja liiketoimintaa, Laura lisää.

Miten tulee varautua?

Lukaise myös aiempi kirjoituksemme vastuullisuusraportointiin valmistautumisesta. Jos sinulla tulee kysyttävää ESG-raportoinnista HR- ja palkkajärjestelmiin liittyen, olethan yhteydessä haastateltuihin asiantuntijoihimme. Järjestämme alkuvuodesta myös kaikille avoimen webinaarin aiheesta. Liity ohesta kuppikuntaan, eli tilaa kuukausikirjeemme ja kuulet ESG-webinaaristamme ensimmäisenä!

Liity kuppikuntaan