Hei AI, montako lomapäivää minulla on?

Tekoälyn rooli HR-toiminnoissa on alan polttava puheenaihe. Lomat lähestyvät monilla – voisiko tekoäly kertoa, montako lomapäivää on jäljellä? Vaikka moneen tekoäly taipuukin, kaikkivoipa se ei ole. Asiantuntijamme Riku Honkanen avaa artikkelissa AI:n rajoitteita sekä visioi tulevaisuuden älykästä HR:ää.

Viime aikoina olen käynyt monia keskusteluja eri organisaatioiden HR-ihmisten kanssa siitä, missä se tekoäly (AI) voisi heitä auttaa. Voisiko tekoäly esimerkiksi kertoa, montako lomapäivää sinulla on jäljellä? Yksinkertainen vastaus on: ei välttämättä. 

Milloin tekoälyyn voi luottaa?

Generatiivinen tekoäly ei ole parhaimmillaan tarkkojen numeeristen tietojen, kuten lomapäivien määrän hakemisessa. Se ei voi luotettavasti etsiä täsmällistä vastausta yksittäisen työntekijän lomasaldoihin liittyvään kysymykseen.

Ensimmäinen haaste tässä on itse dataan pääsy – tekoäly-sovelluksella pitäisi olla käytettävissä aina ajantasaiset tiedot organisaation lomasaldoista, jotta se voisi edes teoriassa vastata oikein. Sen jälkeen koneen pitäisi vielä osata tulkita oikein, kuka kysyjä on ja osata löytää täsmälleen hänen saldonsa muiden joukosta. Tekoälyalgoritmit eivät vielä yllä tällaisen eksaktin tiedon hakemisessa tai laskemisessa ihmisen tasolle.

Generatiivinen tekoäly pyrkii ennustamaan seuraavaa sanaa todennäköisyyksien ja sille annetun datan perusteella. Oikeaankin dataan pohjautuva AI:n vastaus voi olla väärä ja tällaisessa käyttötapauksessa usein sitä onkin. Käytännön elämässä myös viimeisimpien lomasaldojen jatkuva päivittäminen AI:n saataville voisi olla haaste, mutta tämä ei tarkoita, etteikö tekoälyllä olisi arvokasta annettavaa HR-toiminnoille.

Tekoälyn bravuurit HR-toiminnoissa

AI:n vahvuudet löytyvät muualta, kuin numeeristen arvojen tulkinnasta. Tekoälyllä on valtava potentiaali auttaa rutiininomaisten HR-kysymysten käsittelyssä sekä HR-tiedon tehokkaassa jäsentämisessä ja jakamisessa.

  1. Toistuvien kysymysten käsittely. Tekoäly voi vastata toistuviin kysymyksiin yrityksen omien HR-ohjeiden pohjalta. Esimerkiksi se voi selittää vuosiloman kertymiseen liittyvät säännöt tai ohjata työntekijän oikean tiedon äärelle sovelluksiin, joista oikea lomapäivien määrä löytyy.
  2. Personoidut vastaukset. Tekoälystä voidaan saada vielä enemmän irti, kun organisaation sisäiselle AI-sovellukselle kerrotaan oleelliset kysyjän työsuhteen tiedot. Työntekijä voi esimerkiksi kysyä ”Miten sairausajan palkkani kertyy?”, jolloin sovellus täydentää automaattisesti kontekstin HR master datasta muotoon: ”Olen varastotyöntekijä. Työsuhteeni on kestänyt yli 3 vuotta ja työnantajani on Firma Oy. Työehtosopimukseni on kaupan alan TES. Miten sairausajan palkkani kertyy?”. Näin tekoäly osaa paljon todennäköisemmin löytää juuri tälle työntekijälle relevantin tiedon.
  3. Datan analysointi. Generatiivinen tekoäly voi analysoida työntekijöiltä saatuja palautteita ja koostaa suuresta määrästä avoimia kommentteja yhteenvedon keskeisimmistä asioista. Koneoppimisen algoritmeilla voidaan löytää poikkeamia myös numeerisesta datasta, kuten työaika- tai palkkatiedoista.

Jos edelleen haluaisit saada automatisoitua lomapäivä-kysymysten käsittelyn, niin sekin on toki tehtävissä. Tekoäly – tai etenkään generatiivinen tekoäly ei ehkä vain ole tähän oikea tekninen työkalu. Lomapäiviin vastaamisen voisi toteuttaa vaikkapa perinteisemmän käsikirjoitukseen pohjautuvan chatbotin sekä HR-järjestelmään tehtävän integraation yhteistyönä.

Tekoäly tulevaisuuden työkaluna

Kenties tulevaisuudessa tekoälyllä on kyky käsitellä myös erittäin tarkkaa numeerista dataa täydellisellä varmuudella. Tekoälyn rooli HR-toiminnoissa tulee varmasti kasvamaan ja monipuolistumaan. Jatkuva kehitys parantaa tekoälyn kykyä käsitellä monimutkaisia ja yksilöllisiä tietoja, mutta on tärkeää muistaa, että tekoälyn ja ihmisten välinen yhteistyö on paras tie älykkääseen HR:ään.

Tekoäly ei vieläkään korvaa ihmistä, mutta älykäs HR muodostuu tekoälyn ja ihmisten yhteistyöstä.

Tunne äly.

Kaipaat sparria tai muuten vaan ajatustenvaihtoa?

Linkity linkkarissa tai kysy kahville.