HRx 2023: ”Tahtoa täytyy johtaa”

Integrata oli mukana HRx 2023 -tapahtumassa, jonka teemana oli tänä vuonna kestävä työelämä. Integratalainen Laura Paronen puhutti paikalla asiakkaamme Vincitin liiketoimintajohtaja Henna Niirasta kasvusta kulttuurisen kumppanuuden kautta. Kirjoituksessa kertaamme knopit vuoropuhelusta. Ota opit osaamisten kehittämiseen ja ihmiskeskeiseen kulttuuriin.

Ihmiskeskeisyyden varmistaminen kasvussa. Miten se tapahtuu?

Ytimessä on aina yksilö – ihminen. Kaikki lähtee siis yksilöiden kasvusta, jota sitten seuravat yrityksen kasvu ja eurot. Ihmiskeskeisyys voidaan varmistaa kasvun keskellä kiinnittämällä huomiota kulttuuriin ja paitsi osaamisten kasvuun, myös osaajien henkilökohtaiseen kasvuun.

Kun HR tukee liiketoimintaa osaamisten tunnistamisessa ja kasvattamisessa, on kaikkien kasvu väistämätöntä.

Lisäämällä kohtaamisia, koulutusmahdollisuuksia, osaamis- ja kasvupolkuja sekä innostamalla ihmisiä myös työajan ulkopuoliseen osaamisen kehittämiseen sekä samalla panostamalla hyvään johtamiseen, ihmiskeskeisyys vahvistuu kulttuurissa ja kasvussa.

”Ihmiskeskeisyys voidaan varmistaa kasvun keskellä kiinnittämällä huomiota kulttuuriin ja paitsi osaamisten kasvuun, myös osaajien henkilökohtaiseen kasvuun.”

Ytimessä yksilö – ihminen.

Henkilökohtaisesti korostaisin etenkin kohtaamisten tärkeyttä, tiedon jakamista ja yhteistä innovointia. Oppivan organisaation rakentamisen tulee olla tietoista; toimintarakenteilla ja kulttuurilla voidaan vahvistaa ihmisten ja organisaation oppimista.

Miten kasvattaa osaamisia ilman, että kasvattaa nuppilukua?

Menestyksemme tärkeimmät tekijät ovat aina olleet tekijät. Integratan ihmiskeskeisen kasvun kulttuuri mahdollistaa vahvuuksiemme avaamisen asiakaskokemuksen kautta: 

Asiakas on yksi meistä. HRx-tapahtumassa jututin lavalla Vincitin liiketoimintajohtaja Henna Niirasta. Vincit on ulkoistanut meille palkka- ja HR-palvelunsa.

Hyvä HR-kumppani ja kulttuurinen kumppanuus mahdollistavat kasvun ilman, että pitää kasvattaa oman HR-tiimin kokoa. Jaettu tai yhteinen arvopohja, monipuolinen osaaminen, asiantuntevat ja oman yrityksen ulkopuoliset näkökulmat ja yhdessä tekeminen varmistavat sekä osaamisten että yrityksen kasvua.

”Hyvä HR-kumppani ja kulttuurinen kumppanuus mahdollistavat kasvun ilman, että pitää kasvattaa oman HR-tiimin kokoa.”

Kasvua ilman rekrytointia.

Miten osaamisia kannattaa kasvattaa?

Oppivan organisaation rakentaminen pitää valita. Toimintarakenteilla ja kulttuurilla voidaan vahvistaa sitä, että yksilöt ja organisaatio oppivat koko ajan. Yrityskulttuuriasiantuntija Panu Luukka kirjoittaa tuoreessa blogissaan, että ”taitoa voi hankkia, mutta tahtoa täytyy johtaa.” Tämä tiivistää olennaisen tulevaisuuskyvykkyyksistä. Ei riitä, että kasvatetaan osaamisia, on osattava johtaa ihmisten sisäistä motivaatiota ja luoda ihmiskeskeinen kulttuuri, jossa jokaisella on mahdollisuus loistaa.

”Oppivan organisaation rakentaminen pitää valita. Toimintarakenteilla ja kulttuurilla voidaan vahvistaa sitä, että yksilöt ja organisaatio oppivat koko ajan.”

”Tahtoa pitää johtaa”.

Miten HR voi tukea liiketoimintoja tulevaisuuden osaamisten tunnistamisessa?

Hyviä tapoja tukea liiketoimintaa ovat vaikkapa HR Business Partner -malli, jolloin nimetty ihminen on tiiviisti mukana liiketoiminnan kehittämisessä ja tukemisessa.

Arjessa kannattaa vahvistaa tapoja ja luoda paikkoja peilata: missä nyt mennään ja mihin ollaan menossa? Eli varmistetaan, että organisaatiolla on toimintatavat, jotka mahdollistavat osaamisen jakamista.

Miten jokainen on vastuussa kasvusta?

Ihmisen aktiivinen toimijuus on olennaista. Omistajuus omasta työstä ja omasta osaamisesta ovat keskeisessä asemassa. Myös inhimillisyys ja hyvä tiimijohtaminen motivoivat kiinnostusta kasvuun.

”Omistajuus omasta työstä ja omasta osaamisesta ovat keskeisessä asemassa.”

Ihmisen aktiivinen toimijuus on olennaista.

Kukaan ei kuitenkaan tee kasvua yksin, se tehdään yhdessä.

Lopuksi nostan vielä yhteisestä puheenvuorostamme Henna Niirasen ajatuksen siitä, että on tärkeää auttaa tiimiläisiään tuntemaan toisensa – ihmisinä ja persoonina. Tästä syntyy se luottamus, jota tiimi, työelämä ja kasvu tarvitsevat.

”Kukaan ei kuitenkaan tee kasvua yksin, se tehdään yhdessä.”

Ihmiskeskeisyys luo kasvua.

Yhtä mieltä olimme myös siitä, että on tärkeää olla nöyrä ja inhimillinen epäonnistumistenkin kanssa – välillä etenkin kasvussa voi rapatessa roiskua. Myös meillä saa mokata. Yksin tai yhdessä.

Herättikö HRx-puheenvuoromme ajatuksia? Haluatko jutella lisää huomisen HR:stä? Laita viestiä LinkedInissä!

HRx: Laura Paronen ja Henna Niiranen

Lisää huomisen HR:ää? Liity kuppikuntaan!

Mikäli mielit saada lisää kasvukuulumisia HR:n hiekkalaatikolta sekä säännöllisesti ajatuksiamme mm. huomisen HR:stä, liity Integratan kuppikuntaan!

Mikäli et enää käytä sähköpostia ( ), voit liittyä letterimme tilaajaksi myös suoraan LinkedInissä!