Integrata ja Accountor: Mepco Analytiikka tiedolla johtamiseen

Integratan teknologia toimii Accountor HR Solutionsin Mepco Analytiikka -ratkaisun taustalla ja vastaa Accountor-asiakkaiden tarpeeseen. Tuote taklaa tiedolla johtamisen ja henkilöstöanalytiikan dataan perustuvan päätöksenteon.

Henkilöstödatan monipuolisempi hyödyntäminen erityisesti Mepcossa reaaliaikaisen graafisen raportoinnin avulla on nyt myös Accountor-asiakkaille mahdollista yhteistyössä kehitetyn Mepco Analytiikka -ratkaisun avulla.

Accountor tutki erilaisia toteutusvaihtoehtoja tiedolla johtamisen ratkaisulle ja totesi, että vain henkilöstöhallinnon prosesseissa muodostuvaan dataan erikoistunut ratkaisu tulisi täyttämään Accountorin sekä sen asiakkaiden vaatimukset toteutukselle. Accountor HR Solutionsin Head of Business Development Petri Ontto taustoittaa:

– Kaikki keskeisimmät henkilöstöhallintoon liittyvät tunnusluvut ja mittarit tulee olla ratkaisussa valmiina, jolloin asiakkaalle jää vain tulkintojen ja päätösten tekemisen rooli. Vaihtoehtoisesti halusimme myös mahdollistaa pelkän vakioidun datan hyödyntämisen erilaisissa asiakastarpeissa, kuten datan vapaan yhdistämisen asiakkaillamme jo olemassa oleviin BI-järjestelmiin.

Kaikki keskeisimmät henkilöstöhallintoon liittyvät tunnusluvut ja mittarit tulee olla ratkaisussa valmiina, jolloin asiakkaalle jää vain tulkintojen ja päätösten tekemisen rooli.

Petri Ontto, Head of Business Development, Accountor HR Solutions

Integratan kehittämä teknologia täytti kaikki kriteerit

Kartoituksen jälkeen osoittautui, että Integratalla on varta vasten käyttötarkoitusta varten rakennettu HR -raportointi ja -analytiikka -ratkaisu, joka täytti kumppanin kaikki kriteerit.

– Pääsemme hyödyntämään heidän kehittämäänsä teknologiaa Mepco Analytiikka -ratkaisun taustalla ja samalla tuomaan omaa osaamistamme mukaan yhteistyöhön. Yhteistyön tuloksena asiakkaillamme on tarjolla kokonaisvaltainen ja helposti käyttöönotettava ratkaisu henkilöstöhallinnon analytiikkaan. Ratkaisun avulla on mahdollista siirtyä päätöksenteossa reagoinnista ennakointiin, Petri Ontto iloitsee.

”Yhteistyön tuloksena asiakkaillamme on tarjolla kokonaisvaltainen ja helposti käyttöönotettava ratkaisu henkilöstöhallinnon analytiikkaan.”

Petri Ontto, Head of Business Development, Accountor HR Solutions

Mepco Analytiikka -tuotteen kehityksestä Integratalla vastaava CDO Riku Honkanen on yhtälailla hyvillään yhteistyöstä:

Mepco Analytiikka – powered by Integrata on toimiva teknologiatuote Accountor-asiakkaiden HR-arjen avuksi. Maineikkaalla Mepco-brändillä tuotteistettu HR-raportointiratkaisu on vaivaton käyttöönottaa kaikille Accountorin Mepco Total -asiakkaille. On hienoa, että pitkäjänteinen teknologinen tuotekehityksemme saadaan kumppanuutemme myötä palvelemaan yhä useampia asiakkaita.

Mepco Analytiikka – powered by Integrata on toimiva teknologiatuote Accountor-asiakkaiden HR-arjen avuksi.”

Riku Honkanen, CDO, Integrata

Integratalla arvostetaan paitsi teknologiaosaamisemme laajentumista Accountorin asiakkaiden arkeen, eritoten pitkää keskeistä kumppanuutta:

Accountor-konserni on ollut Integratan teknologiakumppani jo 15 vuotta. Olemme otettuja, että tämän teknologiaratkaisumme myötä saamme syventää pitkäkestoista kumppanuuttamme. Luonteva yhteistyö ja huomisen HR-alusta auttavat nyt Accountor HR Solutionsin asiakkaita arjessa, innoitsee Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen.