Palkkahallinto: Työehtosopimukset, lomalaskenta ja kesälomat

Palkkahallinnon ja HR:n kevääseen kuuluu muun muassa työehtosopimusneuvottelut, palkankorotukset, lomavuodenvaihde, kesälomat ja lomalaskenta sekä kesätyöntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen. Asiantuntijamme kokosivat muistilistan ajankohtaisista asioista.

Työehtosopimusten muutokset

Työehtosopimusneuvotteluissa sovitaan usein muustakin, kuin pelkistä palkankorotuksista. Palkkakumppanin on tärkeää tietää työehtosopimusten muutoksista ja asiakkaan velvollisuutena onkin muutokset kumppanille ilmoittaa. Joissain työehtosopimuksissa on otettu kantaa esimerkiksi perhevapaiden palkallisuuksiin. Muutoksista ilmoittaminen varmistaa aina palkanlaskennan sujuvuuden ja oikeellisuuden.

Lomavuodenvaihde ja kesälomat

Lomavuodenvaihteen lähestyessä järjestelmiin tulee tallentaa kaikki lomaoikeuksiin vaikuttavat poissaolot. Myös kesälomiin valmistautuminen on aloitettu (⛱️). Kesälomakauden poikkeusaikatauluista palkanlaskennassa on hyvä tiedottaa palkkatiimille etukäteen.

Lomalaskenta

Lomalaskenta on tärkeä osa palkkahallintoa, mutta lomien kertymiseen sekä loma-ajan palkan laskentaan liittyvät asiat ovat usein monimutkaisia ja aikaa vieviä. Osaava palkkapalveluasiantuntija sekä HR:n ja palkkahallinnon ohjelmistorobotiikka edistävät lomalaskennan virheettömyyttä.

Lomalaskennassa huomioidaan muun muassa lomaoikeus, loma-ajan palkka, lomarahat sekä lomakorvaukset. Tarkka laskenta on tärkeää, jotta työntekijöiden oikeudet toteutuvat, ja jotta lakia sekä paikallisia työehtosopimuksia noudatetaan.

Työntekijälle maksetaan säännönmukaista palkkaa myös loma-ajalta perustuen lomankertymäkaudelta kertyneisiin lomapäiviin. Lomapäivien kertymiseen on luotu säännöt perustuen vuosilomalakiin, työehtosopimukseen sekä työntekijän työsopimukseen. Lomapäivien kertymiseen vaikuttavat mm. työsuhteen kesto sekä tehtävien työpäivien- ja tuntien määrä kuukausitasolla. Mikäli työskentely on vähäistä eikä lomapäiviä kerry, työntekijälle maksetaan tehdystä työstä ansaitsemastaan palkasta euromääräinen lomakorvaus.

”Lomapäivien kertymiseen vaikuttavat mm. työsuhteen kesto sekä tehtävien työpäivien- ja tuntien määrä kuukausitasolla.”

Perustuen vuosilomalakiin, työehtosopimukseen sekä työntekijän työsopimukseen.

Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijöilleen lomapäivien kertymät sekä linjaukset ajankohdista, joihin lomapäivät suositellaan sijoitettavaksi. Työnantajan on oltava tasapuolinen lomien sijoittelussa ja huomioitava työntekijöiden toiveet loma-ajankohdista. Työntekijän oikeuksiin kuuluu saada pitää vuosiloma yhdenjaksoisena lomakauden aikana. Yhteisesti sopimalla voidaan kuitenkin jakaa 12 päivää ylittävä kesäloman osuus pidettäväksi useammassa osassa, jos jakaminen on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi. Kun työntekijöiden loma-ajankohdat on hyväksytty lomakauden ajalle, ajankohdat tulee ilmoittaa palkanlaskentaan sovitun aikataulun mukaisesti. Palkanlaskenta maksaa loma-ajan palkan sekä mahdolliset lomarahat yrityksessä sovitun käytännön mukaisesti.

Lomarahojen vaihto vapaaksi

Lomarahojen vaihto vapaaksi on oiva keino tarjota työntekijöille lisää vapaa-aikaa. Lomarahojen vaihtoprosessia on mahdollista helpottaa ja automatisoida esimerkiksi Mepco Webiin rakennettavalla lomakkeella. Lomake voidaan julkaista työntekijöiden itsepalveluroolille. Lomarahojen vaihto vapaaksi on myös Integratan HumHum HR -sovelluksen kehityslistalla. Toiminto on tulossa mahdolliseksi asiakkaillemme vuoden 2023 aikana.

”Lomarahojen vaihtoprosessia on mahdollista helpottaa ja automatisoida esimerkiksi Mepco Webiin rakennettavalla lomakkeella.”

Lomarahojen vaihto vapaaksi on myös Integratan HumHum HR -sovelluksen kehityslistalla.

Kesätyöntekijöiden rekrytoinnit ja perehtyminen

Kesätyöntekijöiden rekrytoinnin sesonki käy kuumimmillaan. Mepcossa rekrytointiprosessia voidaan helpottaa rakentamalla  työsopimuspohjat, joiden avulla työsopimusten kirjoittaminen nopeutuu huomattavasti. Loppukesää ajatellen myös työtodistuspohjat on mahdollista rakentaa Mecpoon ja tulostaa sieltä joko arvioinnilla tai ilman. 

Mepco Webiin on lisäksi mahdollista rakentaa erilaisia perehdytyksen tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan varmistua siitä, että perehdytysprosessi on suoritettu kokonaan ja ajallaan ✔️

Mepcossa rekrytointiprosessia voidaan helpottaa rakentamalla  työsopimuspohjat, joiden avulla työsopimusten kirjoittaminen nopeutuu huomattavasti.”

Automaatio avuksi.

Ajankohtaiset HR- ja palkkahallinto-asiat suoraan sähköpostiin?

Toivottavasti muistilista oli hyödyllinen. Mikäli mielit saada HR:n ja palkkahallinnon ajankohtaiset asiat jatkossa suoraan sähköpostiin, liity Integratan kuppikuntaan! Saat kerran kuussa kirjeemme, joka sisältää ajantasaista tietoa asiantuntijoiltamme.

Liity Kuppikuntaan jättämällä yhteystietosi alle: