Tunne äly – Tekoälyä tutkimassa

Integrata on mukana tutkimassa tekoälyä: AI-pohjaisia digitaalisia sovelluksia ja menetelmiä. AI-SIM-hanke tuo merkittävästi uutta tietoa älykkäämmästä toimittajatiedonhallinnasta sekä uuden teknologian muuntamisesta käytännön liiketoimintahyödyiksi.

Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja yrityskumppaneiden muodostaman poikkitieteellisen tutkimuskonsortion tarkoituksena on tuottaa konkreettista arvoa yrityksille kehittämällä sekä liiketoimintaverkostojen ja toimittajasuhteiden johtamista että älykkäitä tiedon hallinnan ratkaisuja.

Mistä on kyse ja miksi olemme henkilöstö- ja palkkahallinnon älytalona mukana tutkimassa tekoälyä?

Tekoälyliiketoiminnan ja toimittajatiedon hallinnan radikaalina uudistajana

Yritysten menestys on yhä enemmän kiinni toimivista yhteistyöverkostoista.

Tiedon määrä yritysten välisissä prosesseissa kasvaa räjähdysmäisesti, minkä seurauksena monet yritykset etsivät keinoja tehokkaampaan viestintään ja tiedonhallintaan. Samalla yritysten toiminta digitalisoituu ja uusia tekoälyratkaisuja tulee jatkuvasti markkinoille.

Uusien älykkäämpien teknologioiden myötä tarvitaan ymmärrystä siitä, miten uusia ratkaisuja käytetään erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten palkanlaskennan ja HR:n prosesseissa, ja millaisia liiketoimintahyötyjä ne eri osapuolille tuottavat. Tähän tarpeeseen AI-SIM-projekti tuo merkittävästi uutta, koeteltua tietoa.

Integrata tutkii ja kehittää ihmisen ja koneen yhdistävää tekoälytuettua palveluprosessia, joka liittää yhteen sekä asiakkaan että toimittajan tietotarpeet.

”Integrata tutkii ja kehittää ihmisen ja koneen yhdistävää tekoälytuettua palveluprosessia, joka liittää yhteen sekä asiakkaan että toimittajan tietotarpeet.”

Projektin rahoittaa osittain Business Finland co-innovation-rahoitus.

Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on tekoälypohjaisten digitaalisten sovellusten ja menetelmien tutkiminen HR-prosessien ja liiketoiminnan uudistamiseksi merkittävällä tavalla ja siten kansainvälisen kasvun mahdollistaminen.

Hankkeessa syvennytään erityisesti NLP (Natural Language Processing) -teknologiaan, joka on tunnistettu hankkeessa mukana olevissa yrityksissä erääksi keskeiseksi tavaksi saada HR-prosesseihin liittyviä tekstimuodossa olevia hiljaisia signaaleita näkyviksi – ja tuottaa uutta tietoa prosesseissa kulkevasta tiedosta päätöksenteon pohjaksi.

AI-SIM-hankkeen toteutus rakentuu Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikön ja Turun yliopiston TurkuNLP-tutkimusryhmän sekä kolmen yrityksen – AGCO Powerin, Sievon ja Integratan – tiiviin yhteistyön ympärille.

Integrata tukee tutkimustyötä toimimalla NLP-ratkaisuiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien tutkimusalustana ja tarjoaa ymmärrystä kielimallien soveltamisesta sekä yrityksen sisäisiin että yritysten välisiin tietotarpeisiin.

”Integrata tukee tutkimustyötä toimimalla NLP-ratkaisuiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien tutkimusalustana ja tarjoaa ymmärrystä kielimallien soveltamisesta sekä yrityksen sisäisiin että yritysten välisiin tietotarpeisiin.”

Projekti on myös osa Business Finlandin Data Economy -ohjelmaa.

Projektin osittain rahoittaa Business Finlandin co-innovation-rahoitus. Projekti on myös osa Business Finlandin Data Economy -ohjelmaa.

Tekoälyä tutkimassa – Hankkeen hyödyt

01

Uudet AI-konseptit

Hanke tuo täysin uutta tietoa tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

02

Kilpailukyky

Mahdollistaa tuloksellisemman toimittajien valinnan ja arvioinnin.

03

Skaalautuvat AI-liiketoimintamallit

Tekoälyn (NLP) soveltaminen uusissa liiketoimintamalleissa ja palvelukonsepteissa.

04

Kannattava kansainvälinen kasvu

Ihmisen ja koneen yhdistäviä prosesseja myös kansainvälisesti.

05

Kustannussäästöt

Tarvetta vastaavan tuotteen tai palvelun konfigurointi kaikkien säästöksi.

06

Tuloksellinen tuotekehitys

Kyky reagoida tulevaisuuden positiivisiin mahdollisuuksiin.

Lue lisää hankkeesta AI-SIM-projektin hankesivustolta.

Kiinnostuitko? Tunne äly ja kysy lisää!