Gofore – HR-toimintojen ulkoistuksesta huojennusta

HR-toimintojen ulkoistuksesta huojennusta

ICT-alan kasvuyhtiö Gofore kaipasi kumppania, joka ottaa kokonaisvaltaisen kopin HR-kentän arjen toiminnoista ja kehityksestä. Asiantunteva apu tuli tiimiin tarvelähtöisesti. Integratalaiset HR:n, HR-raportoinnin, palkkahallinnon sekä matka- ja kuluhallinnan asiantuntijat ja automaatio ovat apuna goforelaisten arjessa.

Palvelumme pähkinänkuoressa

Asiakkaan tarve
  • Kasvu konkretisoi kehitystarpeet.
  • Myös matkakulukokonaisuus mietitytti.
  • Perhevapaasijaisuus pisti pohtimaan: palkkaus vai ulkoistus?
Ratkaisu
  • HR- ja palkkajärjestelmäksi Mepco HRM. Palkat pilveen.
  • Automaatio ja analytiikka arkeen.
  • Matka- ja kuluhallinta modernisti Acubiz EMS:llä. Päälle pääkäyttäjä- ja matkareskontrapalvelu.
  • Palkkayhteysihminen palveluna.
Tulokset
  • HR-omistajuus itsellä. Apu alan parhaista asiantuntijoista.
  • Analytiikasta ja automaatiosta arvoa. Työ kohdistuu olennaiseen.
  • Matkalaskutus mielekästä modernisti.

HR-ulkoistuksella helpotusta

Gofore Group on kansainvälinen digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt kasvuyhtiö. Kulttuuristaan ja mm. alansa ensimmäisestä omasta työehtosopimuksestaan tunnettu yritys kaipasi HR-hommiin näköistään laaja-alaista tukea ja kyseli kyliltä. Kartoitus kannatti. Alkoi asiakassuhde, josta on ollut aidosti apua.

Miksi Gofore valitsi Integratan? Head of HR, Laura Tero, avaa pelin:

– Olemme aina olleet arvojohdettu yritys. Kulttuuri on meille tosi tärkeä. Haimme HR-kumppaniksi firmaa, jossa kulttuuri, työtavat ja tietty kellotaajuus ovat samanlaiset.

Bingo.

”Olemme aina olleet arvojohdettu yritys. Kulttuuri on meille tosi tärkeä. Haimme HR-kumppaniksi firmaa, jossa kulttuuri, työtavat ja tietty kellotaajuus ovat samanlaiset.”

Laura Tero

Head of HR, Gofore

Vaikka bingo onkin onnenpeli, pelkkään tuuriin ei yhteistyössä totisesti luotettu. Goforella oli tahtotila saada tehokkaasti ja asiantuntevin voimin aikaan oikeat asiat. HR-hallintoa ei haluttu kasvattaa.

Sysäyksen kartoittaa ulkoista kumppania antoi alun perin voimakas kasvu sekä halu kehittää ja kehittyä muutoksessa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden tulo laittoi hakemaan helpotusta erityisesti palkanlaskennan ja HR:n prosesseihin sekä HR-raportointiin.

– Painottamamme osaamisen lisäksi, kumppanin tuli olla tietyllä resilienssillä varustettu, koska kanssamme mikään ei ole niin varmaa, kuin muutos, Laura Tero nauraa.

– Mutta tosissaan, onnistuimme kulttuurisessa kumppanivalinnassa. Palvelu on asiantuntevaa ja yhteistyö integratalaisten kanssa jouhevaa ja rentoa. Goforella asiat etenevät nopeissa sykleissä. Integrata pysyy mukana muutoksessa ja osaa ehdottaa aina ajantasaisia ratkaisuja, tiivistää Tero.

Kasvu, kokeilu, kehitys

Head of Digital Gofore, Mikko Kattilakoski, mieli myös hioa parasta mahdollista pilvipalvelupalettia sekä niin ikään kasvun myötä matkaan tarttuneita matka- ja kuluhallinnan haasteita:

– Yli 1 000 ihmisen organisaatiossa tämän päivän digitaaliset HR-ratkaisut helpottavat huomattavasti. Acubiz oli meillä mukana hankinnassa alusta asti. Mepcon käyttöönotto mahdollisti ulkoistetun palkkahallinnon lisäksi Acubiz-pääkäyttäjäpalvelun sekä ulkomaan yhtiöidemme matkareskontrapalvelun.

Goforen HR- ja palkkajärjestelmänä pyörii siis Mepco HRM. Palkka- sekä matka- ja kuluhallinnan asiantuntijoiden lisäksi tiimissä toimii Integratan HR-palvelusta ulkoistettu palkkayhteysihminen. Integraatiot, automaatio ja konsultointi ovat olleet apuna kokonaisuuden hallinnassa ilman oman HR-hallinnon kasvattamista.

– Ulkoistus huojentaa. Meillä on omistajuus ja ylätason ymmärrys, mutta tarvittaessa tuki tulee aina HR-alan ja tilanteen tasalla olevilta asiantuntijoilta. Tämä poistaa teknisemmän osaamisen tarpeen omasta tiimistä. Malli on osoittautunut järkeväksi ja kustannustehokkaaksi, summaa Kattilakoski.

”Ulkoistus huojentaa. Meillä on omistajuus ja ylätason ymmärrys, mutta tarvittaessa tuki tulee aina HR-alan ja tilanteen tasalla olevilta asiantuntijoilta.”

Mikko Kattilakoski

Head of Digital Gofore, Gofore

Kysyttäessä kumppanuuden kulmakiviä, vastaus tulee haastateltavilta kuin yhdestä suusta:

– Kasvu. Kokeilu. Kehitys.

Laura Tero ja Mikko Kattilakoski jatkavat pohdintaa yhteistyön perustasta:

– Yhteisiä käytänteitä on voitu kasvun ja tilanteiden muuttuessa muuttaa. Joustavuus olosuhteiden mukaan on ollut meille tärkeää, eli se ettei jumiteta “näin on aina tehty” -tunnelmissa, vaan tuodaan ratkaisuehdotuksia, Tero täsmentää.

– Voimme luottaa siihen, että Integrata pystyy hyvin itsenäisesti kehittämään ja viemään asioita eteenpäin, Kattilakoski kiittelee.

Asiakaslähtöistä arvoa

Harvassa yrityksessä on HR:n ja palkkahallinnon resursseja rajattomasti. Goforella HR:n kokonaispalvelupalettia on alusta asti rakennettu tarvelähtöisesti. Toimintojen ulkoistaminen ja järkiperäiset järjestelmät mahdollistavat kaikkien keskittymisen omaan osaamiseen – olennaiseen.

Kumppanuus on kasvanut HRM-järjestelmän käyttöönotosta HR:n ja palkkahallinnon kokonaispalveluun. Onko Integrata onnistunut tuomaan kaivattua rakennetta HR:n hallintaan?

– Kyllä on. Integratalla osataan myös heti reagoida. Se on juuri sitä palvelua, jota ostamme, eli tarvittava tuki ja tämän ajan toiminnot, tiivistää Tero.

”Sen sijaan, että tehdään manuaalisesti, kehitetäänkin työn tekemiseksi automaatio. Asiakkaan auttaminen näkyy hyvänä palveluna ja oikeiden asioiden painottamisena.”

Mikko Kattilakoski

Head of Digital Gofore, Gofore

Kuuleman mukaan kumppanuus kantaa myös oman kuplan ulkopuolelle:

– Tulee tarpeellisia kehitysehdotuksia. Sen sijaan, että tehdään manuaalisesti, kehitetäänkin työn tekemiseksi automaatio. Asiakkaan auttaminen näkyy hyvänä palveluna ja oikeiden asioiden painottamisena, Kattilakoski kiittää.

Goforella esimerkiksi lomien ja poissaolojen integraatio Mepcoon virtaa aiempaa virtaviivaisemmin. Automaatio helpottaa HR:n lisäksi etenkin palkkayhteyshenkilöä sekä palkanlaskentaa.

– Integratan ulkoistuksessa ajatusmalli on lähellä loppukäyttäjää. Asioita tehdään asiakas- ja käyttäjälähtöisesti, ei hallintolähtöisesti. Tämä toimii meillä erityisesti, sillä työntekijäkokemusta arvotetaan korkealle Goforella, Laura Tero tiivistää tilaajan tunnot.

Bingo. Asiakas on yksi meistä.

Goforelaisten vinkit ulkoistaa uskaliaasti

01

Uskalla ulkoistaa

Harvalla on HR- tai palkkaresursseja rajattomasti. Ulkoistamalla johdat työkykyä, työssä viihtymistä ja työhyvinvointia, kun vapautat osaamista olennaiseen.

02

Osta sijaisuus

Palvelu jatkuu poissaolon ajan tasavahvana. Ulkoistettu tekijä tulee tiimiin, mutta poistaa tarpeen turvautua määräaikaisiin työsuhteisiin.

03

Tee arvopohjainen valinta

Asiantunteva kumppani pitää aina ajassa – ja poissa kuplasta. Yrityskulttuurien yhteneväisyys yhteistyön ytimessä.

Liity kuppikuntaan – tilaa uutiskirje

Integrata – Acubiz

Tiedolla johtaminen ja työntekijäkokemus

Pirkanmaan Voimia halusi luoda pitävän pohjan tiedolla johtamiselle. Analytiikka ja järkevät järjestelmät – Mepco Pro, Quinyx ja M2 – mahdollistavat tiedolla johtamisen.

Integrata – Automaatio

HR-integraatiot ja automaatio apuna

Asiakkaamme Akun Tehdas kaipasi kumppania, joka saa järjestelmäpumpun soittamaan samaa säveltä. Apu löytyi Integratan integraatioista.

Integrata – Ota yhteyttä

Julkinen HR-hankinta helposti

Tuomi laittoi HR-tiedot liikkumaan. Lue asiakastarinasta asiakkaan vinkit, miten julkinen HR-hankinta hoituu helposti.