HR-päällikkö palveluna tilapäiseen tarpeeseen tai pidempään pestiin.

L&T: HR-päällikkö palveluna – tilapäistuki työsuhdeasioissa

Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalveluiden liiketoiminta-alueen siivouspalvelulinjan henkilöstöarki pidettiin pyörimässä HR:n henkilövaihdoksesta huolimatta. Integratalainen työoikeuden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija toimi L&T:llä väliaikaisena HR-päällikkönä ja tarjosi tarvittavan henkilöstöjohtamisen tilapäistuen myös johtoryhmätasolla.

Palvelumme pähkinänkuoressa

Asiakkaan tarve
  • Palvelulinjan HR Business Partner siirtyi toisiin tehtäviin. Noin 4 000 tekijän arki tuli turvata.
  • Vakituisen henkilön haku tiiviillä aikataululla tarkoittaisi taukoa tärkeissä HR-toiminnoissa.
  • Tuli tarve täyttää tehtävä tilapäisesti. HR-taitajalta odotettiin myös työoikeudellista osaamista.
Ratkaisu
  • Integratalta ulkoistettu HR-päällikkö palveluna paikkaamaan pestiä.
  • Työoikeuden asiantuntija, juristi Anna-Maija Marjakangas toimi tilapäistehtävässä 4 kk ajan.
  • Ulkoistetun HR-asiantuntijan hankinnasta välitön apu rekrytointipaineeseen.
Tulokset
  • Tilapäisen HR-homman avulla arjen tärkeät toiminnot turvattiin.
  • HR-osaamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä tarvittavaa tukea liiketoiminnalle ja HR-tiimille.
  • 100 % luottamus tilapäistekijän osaamiseen vapautti energiaa vakituiseen rekrytointiin.
  • Pestin päätyttyä täysi tyytyväisyys.

Tilapäistuki työsuhdeasioihin

Miten toimia, kun noin 4 000 tekijän siivouspalvelulinja on jäämässä ilman HR-päällikköroolia? Millaisin edellytyksin voidaan tehokkaasti tilapäisratkaisulla turvata liiketoiminta-alueen suurimman palvelulinjan HR-arki? Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalvelut luotti vaativassa tilapäistehtävässä integratalaisen työoikeuden asiantuntija Anna-Maija Marjakankaan apuun. Lähtötilannetta avaa L&T:n Kiinteistöpalveluiden henkilöstöjohtaja Jami Pohja:

– Vakituiseen tehtävään kiireellä rekrytoiminen suljettiin heti pois. Pohdimme paljon, minkä tyyppinen ihminen tilapäistehtävään tarvitaan, ja millainen toimintatyyli hänellä tulisi substanssiosaamisen lisäksi olla.

– Olin törmännyt Integratan markkinointiviestintään. Tästä ja koko toimintakulttuurista syntynyt mielikuva vahvisti ajatustani siitä, millaista ajattelua ja toimintatyyliä tarvitsisimme tehtävään. Toimintatyyli on äärimmäisen tärkeä asia, kun sovitetaan yhteen kahta eri yrityskulttuuria tilapäisessä tehtävässä.

L&T:n tavoitteena oli välitilavaiheessa ennen kaikkea turvata operatiivisen arjen jatkuminen nopeassa ja dynaamisessa toimintaympäristössä: liiketoiminta pyöri ja arjen pyörityksessä tarvittiin jatkuvasti tukea ja ohjausta. Integratan työoikeuden asiantuntija tarjosi tuen sekä liiketoiminnalle että HR-tiimille.

Aikajaksolla keskityttiin hoitamaan arjen henkilöstötilanteita.

– Liiketoiminta-alueen palvelulinjan johtoryhmässä oli tärkeää, että läsnä oli työoikeudellisesti painottunut HR-asiantuntija, joka osasi jalkauttaa HR-asioita liiketoimintaan ja tarvittaessa tuoda johtoryhmästä syötteitä HR-tiimiin.

– Tavoitteet täyttyivät, summaa Pohja.

”Toimintatyyli on äärimmäisen tärkeä asia, kun sovitetaan yhteen kahta eri yrityskulttuuria tilapäisessä tehtävässä.”

Jami Pohja

henkilöstöjohtaja, Lassila & Tikanoja

Kulttuurikurkistus kiertotalouskonserniin

Lassila & Tikanoja Oyj on kiertotalouteen, ympäristöhuollon ja kiinteistöjen sekä laitosten tukipalvelujen tuottamiseen keskittynyt kotimainen palveluyrityskonserni, jonka konsernirakenne saattaa näyttäytyä tulokkaalle kompleksisena.


Käytännössä yhtiön Kiinteistöpalveluiden siivouspalvelulinjan HR-päällikkörooliin tuli sujahtaa ”pystymetsästä”. Tehokas tarttuminen tehtävään taklattiin täsmäosaamisella ja yrityskulttuurien yhteensopivuudella.

Väliaikaisessa toimeksiannossa asiantuntijan aiempi kokemus vastaavista toimintaympäristöistä koettiin keskeisenä, sillä se auttoi asettumaan pikaisesti puikkoihin.

Myös Integratan asiantuntijan kulttuurinenyhteensopivuus saa kiitosta:

– Tilapäistekijän tuli olla vahva HR-osaaja, joka sopii toimintatyyliltään organisaatioomme, ja jolta löytyisi sekä substanssiosaamista että oikeustieteen tutkinto. Anna-Maija oli perfect match, valottaa valintaa Jami Pohja.

”Kulttuurinen vastaavuus oli tärkeää tehtävässä onnistumisen kannalta.”

Anna-Maija Marjakangas

HR-asiantuntija, juristi, Integrata

Toimialan suunnannäyttäjät

Henkilöstöjohtaja Jami Pohja pitää hetkellisen HR-päällikön hankintaa onnistuneena.

– Yhteistyö sujui mainiosti. Pystyimme luottamaan siihen, että kokemus ja osaaminen työsuhdeasioista ovat kunnossa. Osaamista täydensi yhteinen tapa toimia, hän kuvailee kanssakäymistä.

Ulkoistetun HR-asiantuntijan tilapäistehtävä poisti välittömän rekrypaineen ja antoi aikaa tehdä vakituisen HR Business Partnerin rekrytointia rauhassa.

– Integrata tarjoaa omassa toimintatavassaan ja jopa viestinnässään vastinetta sille, millaista tyyliä ja ajattelua tarvitsemme tulevaisuudessakin.

Yhteistyö vahvisti ajattelua ja helpotti pysyvän osaajan palkkaamista. Molempien toimialan suunnannäyttäjien on helppo hymyillä (vaikkei nyt kerrota edes vitsejä).

Ulkoistetun HR-asiantuntijan
tilapäistehtävä poisti välittömän
rekrypaineen.

HR-päällikkö palveluna poistaa päänvaivaa.

Jami Pohjan vinkit tilapäistä HR-helpotusta hakevalle

01

Älä idolisoi identtistä

Muista, että kyse on väliaikaistilanteesta. HR-kehittäjäprofiilia ei kannata määritellä vaatimukseksi lyhyessä toimeksiannossa. Painota tiukkaa osaamista tarvittaviin lyhyen aikavälin tehtäviin.

02

Tarkastele toimintatyyliä ja yrityskulttuuria

Millainen osaaja tulisi löytää, jotta ei tule kitkaa? Mitä ominaisuuksia osaajalla tulisi olla, jotta hommat sujuvat?

03

Valitse tunteella ja taidolla

Tutustu tarjoajiin kaikissa kanavissa ja varmista, että tarjoajankin viestinnällinen imago vaikuttaa sopivalta. Luota viestinnän vetovoimaan ja yrityskuvaan. Usein tällöin yrityksestä löytyy myös tekijätasolla sopiva mätsi.

Varaa 30 min jutteluaika – asiantuntija auttaa

Haluatko tietää tarinasta lisää? Vai onko teillä työoikeudellinen tai
henkilöstöasioihin liittyvä haaste, josta haluaisit sparrailla työoikeuden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijan kanssa? Varaa ohesta aikasi Anna-Maijan kalenterista. Paineeton puolituntinen auttaa alkuun 👇🏻

Liity kuppikuntaan – tilaa uutiskirje

Integrata – Acubiz

Tiedolla johtaminen ja työntekijäkokemus

Pirkanmaan Voimia halusi luoda pitävän pohjan tiedolla johtamiselle. Analytiikka ja järkevät järjestelmät – Mepco Pro, Quinyx ja M2 – mahdollistavat tiedolla johtamisen.

Integrata – Automaatio

HR-integraatiot ja automaatio apuna

Asiakkaamme Akun Tehdas kaipasi kumppania, joka saa järjestelmäpumpun soittamaan samaa säveltä. Apu löytyi Integratan integraatioista.

Integrata – Ota yhteyttä

Julkinen HR-hankinta helposti

Tuomi laittoi HR-tiedot liikkumaan. Lue asiakastarinasta asiakkaan vinkit, miten julkinen HR-hankinta hoituu helposti.