Mepco & HiBob: Integraatiolla HR-hyötyä?

Palkat minttiin Mepcossa ja henkilöstötoiminnot tehokkaaksi HiBobissa – hyödynnä järjestelmien parhaat puolet ja rakenna toimivat HR-prosessit järjestelmäintegraatioiden ja automaation avulla. Artikkelissa avaamme, miten rakentaa Mepcon ja HiBobin avulla tehokas henkilöstöhallinnon kokonaisuus.

Henkilöstö- ja palkkahallinnon dynaaminen duo – HiBob ja Mepco

HiBobin ominaisuudet kattavat kaiken onboardingista työntekijöiden sitouttamiseen ja suoritusarviointeihin. Kansainvälinen HRIS-järjestelmä on helposti muokattavissa asiakkaan tarpeisiin – käytännön rajana on oikeastaan käyttäjän osaaminen. HiBob tunnetaan myös monipuolisista integraatio-plugineista, joten Mepcon lisäksi muutkin tärkeät järjestelmät voidaan kytkeä suoraan alustaan.

Mepco puolestaan keskittyy palkkahallintoon, vaikkakin sen ominaisuuksiin kuuluu myös laajat henkilöstöhallinnon työkalut. Mepcon tärkein erikoispiirre liittyy monimutkaiseen palkanlaskentaan: erilaiset työehtosopimukset ja säädökset voi lisätä suoraan järjestelmään, mikä mahdollistaa virheettömän ja tehokkaan palkkahallinnon kaikille sopimustyypeille. Järjestelmä tarjoaa myös kattavat raportointityökalut HR-päätöksenteon tueksi.

Koska Mepcon rajapintaan kuuluu henkilöstöhallinnon toimintoja vakiona, yritykset voivat saavuttaa merkittäviä lisähyötyjä integroimalla Mepcon monipuolisempaan henkilöstötietojärjestelmään. HiBob on hyvä valinta vastapariksi, sillä se on rakennettu tukemaan integraatioita ja pystyy rikastamaan yrityksen henkilöstödataa. Tämä integraatio toimii myös hyvänä esimerkkinä globaalin HR-järjestelmän soveltamisesta suomalaiseen työympäristöön.

Iloa integraatiosta – mitä HiBobin ja Mepcon yhteispelillä voidaan saavuttaa?

Tärkeimpänä etuna on HR- ja palkanlaskentaprosessien tehostaminen – kytkemällä tärkeitä järjestelmiä toisiinsa, voidaan eliminoida turhia manuaalisia prosesseja. Tämän lisäksi tietoja ei tarvitse säilyttää kahdessa paikassa, mikä vähentää virheiden riskiä ja parantaa prosessien luotettavuutta.

Integraation avulla pystytään myös rikastamaan HR-dataa sekä tekemään päätelmiä ja johtopäätöksiä. Esimerkiksi, Mepcoon tarvittava lakisääteiset tiedot, kuten tulorekisterin vaatimukset, voidaan täydentää integraation kautta ilman tarvetta käsitellä niitä erikseen HiBobissa. Tämä tehostaa prosessia entisestään.

”Mepcoon tarvittava lakisääteiset tiedot, kuten tulorekisterin vaatimukset, voidaan täydentää integraation kautta ilman tarvetta käsitellä niitä erikseen HiBobissa.”

Tehosta tietojen käsittelyä – vältä virheet oikealla integraatiolla.

On kuitenkin tärkeää harkita tarkkaan, mitä tietoja kannattaa ylläpitää HiBobissa, vaikka se toimisi HR-masterina. Esimerkiksi vuosilomalainsäädännön mukaiset lomalaskennat eivät onnistu täysin HiBobissa, eikä myöskään kokonaispalkkarakenteiden laskenta. Siksi on tärkeä varmistaa, että nämä järjestelmät toimivat oikein työaikajärjestelmän kanssa.

Aloitetaan yrityksesi HR-prosessien tehostaminen heti!

Asiantuntijamme auttavat järkevien järjestelmien – Mepcon ja HiBobin – integroinnissa. Ota yhteyttä, mikäli tähtäät järjestelmien yhteiskäytön täyteen potentiaaliin ja tarvitset asiassa apua. Varaa alla olevasta linkistä aika puhelulle ja selvitetään tarpeenne yhdessä!