Monimuotoisuus, palkka-avoimuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Hakijakokemuksemme keskiarvo on 4.3*. Rekryilmoituksissamme on käytössä palkkahaitari ja monimuotoisuuslupaus. Miten monimuotoisuus, palkka-avoimuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstö- ja palkkahallinnon älytalossa toteutuvat?

Integratalaisina edelläkävijöinä haluamme olla mukana muutoksessa ja tehdä työelämästä parempaa (ja hauskempaa: TikTokissa tutustut rekrytointitiimimme rentoon otteeseen).

Rekrytointi on kuitenkin muutakin kuin haastatteluja ja hassutteluja. Tähän kirjoitukseen on koostettu kehitystyön tuloksia ja tähyilyjä tulevaan.

Kirjoitus on julkaistu alunperin vanhalla sivustollamme jo vuonna 2021.

Parempi palkka-avoimuus

Otimme vuonna 2021 käyttöön palkkahaitarin rekryilmoituksissamme 🪗 Palkkahaitari työpaikkailmoituksessa on sekä meidän että hakijan etu. Hakijat voivat jo ilmoitusta lukiessaan pohtia, onko kyseinen palkkataso heitä motivoiva. Emme myöskään itse tule käyttäneeksi aikaa hakijoihin, joiden kanssa palkkatoive ei kohtaa. Palkkataso myös avaa hakijoille tehtävän vastuullisuutta ja vaatimustasoa.

”Palkkahaitari työpaikkailmoituksessa on sekä meidän että hakijan etu. Hakijat voivat jo ilmoitusta lukiessaan pohtia, onko kyseinen palkkataso heitä motivoiva.”

Palkkahaitarista hyötyä.

Monimuotoisuuslupaus työpaikkailmoituksissa

Monimuotoisuus lisää työyhteisön tasa-arvoa, työhyvinvointia ja luovuutta. Vuonna 2021 otimme käyttöön Duunitorin monimuotoisuuslupauksen työpaikkailmoituksiimme. Katso myös muut monimuotoisuuden eteen töitä tekevät työnantajat.

Monimuotoisuuslupaus on tapa ilmaista työnhakijoille, että arvostamme henkilöstön monimuotoisuutta ja kannustamme ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimiin työtehtäviimme.

”Monimuotoisuuslupaus on tapa ilmaista hakijoille, että arvostamme monimuotoisuutta ja kannustamme ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimiin työtehtäviimme.”

Integrata on antanut monimuotoisuuslupauksen.

Pelkkä badge ei toki tee autuaaksi – diversiteetin eteen on tehtävä työtä. Lupauksen avulla haluamme rohkaista hakijoita.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla

Arvostamme siis työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä myös yhdenvertaisuuden eteen. Paitsi monimuotoisuuden, myös inklusiivisuuden ja tasa-arvon osalta pyrimme jatkuvasti parempaan.

Yhdenvertaisuuden periaatteemme mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä.

Integratalaisille osana vastuullisuutemme kehitystä toteutetun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn* mukaan:

  • ihmisten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koettiin Integratalla olevan erittäin hyvällä mallilla.
  • 97,6 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä tai samaa mieltä sen suhteen, että Integratalla ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan Integrata sitoutuu rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja mahdollisuuksien luomisessa, työn ja perhe-elämän yhdistämisessä, häirinnän estämisessä sekä palkkauksen ja työehtojen osalta edistämään yhdenvertaisuutta entisestään.

Vuonna 2022 otimme käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.

Monimuotoisuus rekrytoinnissa

Hakijakokemuksemme keskiarvo on kiitettävä. Myös yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat hyvin. Monimuotoisuuden eteen on alettu tehdä systemaattista työtä.

Monimuotoisuuden lisääminen alkaa rekrytoinnista, mutta meillä onneksi myös johto sähköistää tunnelmaa ja jakaa tavoitteen tehdä tulevaisuuden työelämää:

– Vaikka on todettu, että asiat ovat meillä hyvällä tasolla, on meillä positiivista painetta monimuotoisuuden tukemiseen. Diversiteettiä ja dynamiikkaa halutaan lisätä myös hallitustasolla, tiivistää Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen.

Rekrytointia teemme ilman kompromisseja. Osaamisen syvyyden ja leveyden suhteen olemme valmiita joustamaan, mutta ✨ihmisen✨ suhteen emme. Meillä työpaikkoja ei täytetä vain sen takia, että ne saadaan täytettyä, vaan haluamme oikeasti löytää avoimiin tehtäviin oikeat ihmiset.

Jatkossakin tiimi osallistuu omien työkavereiden valitsemiseen. Tavoitteemme on tuoda tiimin kanssa keskusteluun parhaiten sopivat osaajat – monimuotoisuus muistissa ja hakijakokemus hanskassa.

Rekrytoija on mukana tekemässä tulevaisuuden työelämää. Meille on tärkeää olla läsnä sekä integratalaisille että asiakkaillemme. Meitä motivoi, että voimme yrityksenä tarjota mahdollisuuksia HR-toimialalla jopa eri alojen osaajille useammalla eri paikkakunnalla.

Avoimet työpaikat

Henkilöstö- ja palkkahallinnon älykkäimmät työpaikat löydät urasivustoltamme. Klikkaa urasivustolla Connect ja saat tuoreimman tiedon työmahdollisuuksista integratalaisena.